Laatste artikelen

 

Ik wens iedereen een fijn leven toe 

 

Lieve groeten van Nolly  

 

Aartsengel Michaël

“Kerst Boodschap”
 
22 December 2015 / Rita Pulmans
 
 
Geliefde Aartsengel Michael,
 
Geliefde Lord, zou U ons een boodschap willen brengen ter ondersteuning voor het nieuwe jaar. En ook wat lichtinbreng in onze harten door Jouw verlichtende woorden.
 
Graag ook je Kerstboodschap.
 
Ik dank U Lord.
 
*****
 
Lieverds,
 
Graag wil ik voldoen aan je verzoek, doch geliefden vergeet vooral niet je Kerstboodschap in je eigen hart te vinden.
 
Wat wens ik Aartsengel Michael hiermee te zeggen lieverds.
Dat jullie mogen kijken in jullie Heilige hartkamertjes om daar je Christuskind te vinden en te begroeten. Het Christuskind spreidt een vredesLicht in en over je uit als een warme deken.
 
Lieve Christuskinderen, jawel dit zijn jullie allemaal, geloof en weet dat jullie dit allen zijn.
 
Dragers van het ChristusLicht. Godskinderen, bezield met/van het ChristusLicht. Draag jullie Licht en Liefde, de vreugde en de eenheid uit via je liefdeshart. Zie daar het schitterende ChristusLicht branden en werk er mee.
 
Ga aan de gang met je Licht, al schijnt het vlammetje klein, of is het een grote Lichtfakkel, dit maakt niet uit geliefden. De zaak en ook de taak hierin is om in jezelf dit Licht te ontdekken en aldus je grote geliefde te vinden in jezelf, voor jezelf. Met jezelf aan de gang te gaan. Jouw Zelf te verenigen in het Almachtige ChristusLicht.
 
Christuskinderen sta op. Neem je bed op en kom thuis in de volmaakte Kracht van de Heer.
 
Dat Kerstmis, kersttijd een geschenk mag brengen vanuit jullie hart lieverds, en dat het geschenk EENHEID mag betekenen in Liefde voor al wat leeft.
 
Ik wens jullie Vrede en schoonheid toe in jullie harten geliefden.
Dat jij mag laten zien aan de wereld om je heen; je ChristusLicht. Stralend als een Ster.
 
Geliefden, maak er een mooie en stralende start van NU en in het nieuwe jaar.
 
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.
 
© Copyright Rita Pulmans 
 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.
Reacties

Ascentie Berichten

De 2015 Zonnewende
 
21 December 2015 / Kara Schallock
 
 
Tijdens deze Zonnewende, welke verder bekrachtigd wordt door een sterke zonneactiviteit, is de “terugkeer van het Licht” (in de Noordelijke Hemisfeer). Wel, we verlieten het Licht nooit, niettemin helpt deze Zonnewende ons om ons Licht meer te bekrachtigen. Als wij dit jaar beëindigen, hebben wij zeer sterk veel duisternis losgelaten zodat ons Licht helderder kan stralen. Deze zonnewende gaat verder met het werk dat gedaan werd tijdens de 11-11 Toegangspoort en velen hebben hun kwetsuren losgelaten, hun slachtofferenergie, dualiteit en zoveel van het oude. Aan ons wordt gevraagd om krachtiger in/naar Wie wij nu zijn te stappen; niet meer klein handelend.
 
Het Licht dat voort stroomt tijdens de Zonnewende zal ons verder zuiveren en voorbereiden om meer Licht te ontvangen en tot uitdrukking te brengen. De Zuivering zal door onze cellen, wat oude herinneringen vasthoudt, heen vegen. Deze Zuivering helpt een ieder van ons om meer Licht te ontvangen en dit breidt onze essentie van Liefde uit. De voorbereiding is aldus dat wij het Nieuwe als nieuw mogen begroeten. Wij zijn eenvoudig niet wie wij gewoon zijn te zijn. Het opruimen mag intens voelen en toch, is het allemaal voor onze doorlopende Ascentie in/naar zijnde de Bron. Het Licht dat wij ontvangen ontwaakt ook Licht Codes binnenin ons. Als deze ontwaken, zal alles dat losgelaten moet worden naar boven komen voor ons om te kiezen of wij het wel of niet los willen laten of nog een poosje willen wachten om misschien te zeggen, ‘Dit is zo slecht nog niet; ik hoef het niet los te laten.” Natuurlijk, het is altijd onze keuze.  
 
Voor diegenen van ons die toegewijd zijn aan het ascenderen, mogen jullie opmerken hoe waarheidsgetrouw jullie zijn en hoe het zeer moeilijk mag zijn om om te gaan met diegenen die niet voorwaarts gaan (of op z’n minst niet overduidelijk voorwaarts gaan) alsof jullie op twee verschillende planten leven. Wel, op een bepaalde manier doen jullie dat! Laat mij zeggen dat de twee verschillende planeten beide op de Aarde zijn; het is echt een ander bewustzijn dat jullie ervaren. Als een voorbeeld, belde mijn zuster mij op om te vragen over wat er in de email gestaan had die ik naar haar gestuurd had, omdat het onbeschreven was (zeer zeker een duidelijke boodschap). Tijdens ons gesprek was het duidelijk dat zij geen enkel woord begreep dat ik sprak. Zij hing uiteindelijk de telefoon op, overduidelijk zich zeer afgescheiden van mij en zich gefrustreerd voelend. Alles is in Goddelijke Orde.
 
Als er ook maar iets van duisternis in je cellen is, mag het zeer wel losgelaten worden in je fysieke lichaam, wat zou kunnen resulteren in enige lichamelijke pijn in één of meer gebieden. Als dit op jou van toepassing is, praat met je pijn en vraag wat je kunt doen om het los te laten. Het zou weerstand kunnen zijn; het zouden oude herinneringen of oude kwetsuren kunnen zijn; het zou kunnen zijn dat je lichaam om Vergiffenis van zelf en/of anderen vraagt. Volg de begeleiding van je lichaam. Geef je over aan en volg wat meegedeeld wordt, in plaats van je af te vragen wat het betekent.
 
Wij geven veel van het oude over, dus laat de heilige wateren van de Ziel je helpen het los te laten. Enige andere fysieke ervaringen die je mag hebben zijn onderbroken slaap, hoofdpijnen, het gevoel van dat je zelfs niet in je lichaam bent; je gedesoriënteerd voelen, dingen niet herinneren die zelfs een paar minuten geleden gebeurden, dingen die in/naar andere dimensies verdwijnen om alleen opnieuw tevoorschijn te komen op dezelfde plaats of ergens anders, misselijkheid, huiduitslag (specifiek waar je chakra’s zijn) en meer.
 
Op wat voor tijdstip dan ook dat je deze of andere dingen ervaart, is het waarschijnlijk verschuldigd aan het ontvangen van nieuwe, uitbreidende downloads van Licht en wordt het verergerd door de zonneactiviteit (vlammen, stormen enzovoorts) dat nu aanwezig is en voor enige tijd aanwezig geweest is. Deze downloads verschuiven ons bewustzijn naar een hogere graad van Goddelijkheid. Volg je begeleiding als tot hoe jezelf te helpen. Buiten in de Natuur te zijn helpt de meesten, samen met meditatie, diep ademhalen, en Licht visualiseren dat in/naar al je cellen en DNA stroomt. Focus je niet op de “symptomen”. Weet dat dit alles voor je evolutie is in/naar het Goddelijk en Ziel-vermengd te zijn. Er zijn enige andere dingen die ook helpen, want niet alleen ben je aan het loslaten en downloaden, je ontwaakt ook Licht Codes binnenin jou 
 
 
Na deze Zonnewende, verhuizen en breiden wij meer uit doorheen de Volle Maan van 25 December. Aldus wij niet slechts ontvangen en verschuiven tijdens de Zonnewende; wij gaan door te evolueren. Merk de verschillen in je leven op en herken hoeveel meer multidimensionaal je bent. Al dit Licht brengt een uitbreiding van het Nieuwe Aarde Raster, alsook naar je eigen Persoonlijke Draaikolk.
 
Wat het ook is dat je ervaart is perfect voor je hoogste evolutie.
Weet dat al dit Licht ook alles naar boven brengt dat geen Liefde is … ofwel in dromen of in je alledaagse leven. Zie de diepere boodschap achter al je ervaringen … vanuit diepe Vrede, Vreugde en Liefde naar “Ugh! Niet dit weer.” Denk eraan dat wij in lagen loslaten, dus de heilige Spiraal gaat dieper en dieper totdat alles opgeruimd is voor jou om te zijn Wie je bent, wat zuivere Liefde is zonder wat dan ook dat jou terughoudt. Je mag duidelijker zijn over jouw doel in het leven of het mag helemaal veranderen. Stroom met het allemaal. Wij verhuizen in/naar een tijd waar sommigen van ons onze Goddelijke Liefde volledig zullen belichamen. Ben geduldig met jezelf, omdat het er niet toe doet waar je bent langs het continuüm; geef je over aan Wat Is.
 
Je mag aangetrokken worden naar bepaalde kristallen en bepaalde andere voertuigen van Goddelijkheid zoals Licht Codes. Je mag gegidst worden om een ceremonie te creëren om uit te lijnen met dit grote Licht. Je mag ceremonie willen creëren op deze dag en iedere dag doorheen midden-Januari. Volg gewoon je begeleiding.
 
Velen aarden dit Licht in Gaia, wat betekent dat op een praktische, doch hogere manier, mag reageren op het leven. Als je gegidst wordt om meer tijd alleen door te brengen, doe dit ook. Er is geen voorgeschreven manier om te zijn en dit is waarom het altijd belangrijk is om je eigen begeleiding te volgen. Door onze betrokkenheid en Toewijding, creëren wij een gloednieuwe Aarde.
 
Sommigen zeggen dat dit een nieuw paradigma is; echter, voor mij, is dit te beperkend, dus misschien, zie deze Zonnewende continuüm als een uitbreiding van Besef en bewustzijn, in plaats van te proberen er een label op te plaatsen.
 
Deze Zonnewende is een geweldige kans om meer aan het Stromen los te laten en over te geven. Als we dat doen, wordt ons Lichtlichaam meer kristallijne en diamantachtig (multidimensionaal … veelzijdig en duidelijk). Als onze Lichtlichamen verschuiven, doen wij dat ook. Wij worden lichter en lichter alsook meer bewust. Het besef dat bekrachtigd is helpt ons om alle illusies te zien van de 3D/oude wereld (en er zijn zoveel waar de meesten mee doorgaan om op diens plaats te houden). Wij gaan door de vermenging van het Goddelijke Vrouwelijke en Goddelijke Mannelijke als Eén te bekrachtigen. Herinner je dat je Tweeling niet noodzakelijkerwijs in het fysieke hoeft te bestaan; buiten jezelf. Zij moeten eerst binnenin geïntegreerd zijn. De Goddelijke man heeft bepaalde attributen van Kracht, Moed en de bekwaamheid om te veranderen. Het Goddelijke Vrouwelijke belichaamt, Vriendelijkheid, Intuïtie en Elegantie. Wij zijn al deze attributen nodig om voort gebracht te worden in het Heilige Huwelijk van de twee; hetgeen Eensgezindheid bekrachtigt en ons helpt onze greep op de dualiteit losser te maken. Door het Heilige Huwelijk, creëren wij een evenwichtige Nieuwe Aarde, welke geboorte geeft aan Vrijheid en Alchemie. Wij laten overeenkomsten en regels los, aldus ons meer te openen voor Liefde, wat verschuift en stroomt in/naar andere vormen; Liefde is niet bedoelt te stagneren.
 
Als we steeds meer Licht vasthouden, verschuiven we in/naar het Stromen; weg van verwachtingen en gehechtheden. Wij voelen de Waarheid en vertrouwen het. Dit leidt naar Weten, wat krachtiger is dan geloven. Met geloven, daar is twijfel. Met weten, daar is geen twijfel; daar is alleen Waarheid. Als wij doorgaan te “verlichten,” worden meer gaven duidelijk en verlangen wij ernaar hen te delen in Goddelijke Dienstverlening wanneer wij hen eenmaal accepteren.
 
Wij bieden niet onze gaven aan om de Macht van iemand anders over te nemen, maar om hen onvoorwaardelijk aan te bieden; niet gehecht aan wat de ander doet met wat zij van ons ontvangen.
 
Met meer Besef, stel je alles in je persoonlijke leven in vraag, alsook wat er in de wereld gaande is. Je weet wat Waarheid is en wat onjuist is. Speel met dit alles; het is leuk om vermaakt te worden door diegenen die zo serieus en gehecht leven aangaande wat zij geloven. Als je met een glimlach waarneemt, ben bewust dat je de Waarheid weet en dit Weten; dit zuivere bewustzijn van Liefde; groeit en breidt uit. Het is leuk om nu in leven te zijn; om te proberen het “uitvogelen”, “oordelen”, en alles dat ingewikkeld is los laten.
 
Liefde is Eenvoudigheid.
 
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2015, Soulstice Rising. All Rights Reserved! - http://www.soulsticerising.com/index.asp
Reacties

Christus

Boodschap voor Kerstmis
 
December 2015 / Lucia
 
 

Met toestemming van Josephine Wall© 

 
Laten we de Engelen van Kerstmis uitnodigen hier in onze cirkel en laten we tot rust komen, tot rust in deze drukke wereld, laten we ons ontspannen en laten we heel diep in onszelf naar binnen gaan……. dieper en dieper tot in de poel van ons hart waar zoveel wijsheid en mededogen aanwezig is, want wanneer we diep genoeg in onszelf naar binnen treden, dan komen we bij die mooie dingen, bij die mooie eigenschappen die ons hart bezit, want ieder van u, mijn geliefde kinderen, is een wezen van Licht, is een engel op Aarde, ieder van u is een lichtpuntje in de donkere nacht, ieder van u kan zijn Licht laten schijnen als een baken, als een richtpunt voor zielen in nood, voor werelden in verdrukking, voor hopeloosheid en verdriet, ieder van u kan een ander mensenhart verwarmen en ondersteunen en het is juist dat, mijn geliefde kinderen, wat Ik van jullie vraag in de komende tijd.
 
Wees de zachtheid van uw schone hart op Aarde, wees de liefde die schijnt en ontroert, wees de heldere ster van Bethlehem die de weg wijst naar het Christuskind, het Christuskind dat ieder jaar weer op Aarde komt in deze tijd, het Christuskind wiens handjes zich uitstrekken naar jou, naar jouw handen, reik je handen en maak contact met dit pure en zuivere wezentje, met dit liefdevolle kind, met jouw toekomst.
 
Want het Christuskind kan ook in jou geboren worden, het Christuskind kan diep in je hart ontstaan wanneer je de weg bent gegaan, wanneer je jezelf hebt gegalvaniseerd, wanneer je stap voor stap de trap bent beklommen en wanneer je hart eenvoudig en vol zuivere liefde schijnt op Aard. Dan wordt ook in jou dit Christuskind geboren en kan je dit zuivere Licht laten uitschijnen rondom jou, voor iedereen, voor alle mensen, voor de wereld.
 
Wens je vandaag met het Christuskind mee te gaan?
 
Zeg dan ja diep in je hart en voel hoe zijn liefdeslichtje uit jou begint te schijnen en begint te branden, harder en harder, vuriger en vuriger, hoe dat je samen Licht zijt op Aard, Licht, Liefde, wijsheid en kracht, o mijn geliefden, reik naar de oneindigheid want hierin zit jouw toekomst verscholen en voel dan hoe je wezen lichter en lichter wordt, helderder, doorschijnend als een prachtige kristal en hoe niets je nog tegenhoudt om dit Licht te laten uitschijnen in de nacht, om hoop te zijn op Aarde, om Liefde en mededogen te zijn op Aarde voor ieder, voor kinderen, voor volwassenen, voor ouderen, voor dieren, voor de natuur, voor de vertwijfelden, voor de hopelozen van hart, voor de zoekenden die de weg niet vinden en zo zijn er zo velen, mensen op zoek naar de zin van hun leven, naar de diepte van hun bestaan, in vertwijfeling en onrust.
 
Wees voor hen eenvoudig een wegwijzer, eenvoudig een Licht van Liefde en van vriendschap en omhels hen met je hart, glimlach hen toe vanuit het diepste van je wezen en schenk hen hoop, hoop op wijsheid, hoop op kennis, hoop op inzichten, inzichten gedragen door de wijsheid van het heilige hart, door de wijsheid van de Drievoudige Vlam die hier zo mooi brandt in je hart, een groot baken van wijsheid zo nodig op Aarde en mag ik jullie daarom vragen, mijn geliefden, om vandaag jullie Drievoudige Vlam in evenwicht te brengen zodat de drie vlammen van wijsheid, van Liefde en van kracht even hoog in je hart kunnen branden.
 
Moge de engelen van het vuur je daar nu bij helpen en wanneer deze drie vlammen helder en vol liefdeskracht in wijsheid branden, voeg hen dan hier tezamen op deze kersttafel want zij ondersteunen uw kerstwensen hier in deze bokaal en zij sturen ze naar ons toe zodat we ze kunnen behandelen in de karmische raad en hulp kunnen bieden waar mogelijk.
 
Schenk uw Drievoudige Vlam hier vandaag aan deze kersttafel, voeg ze allen tesaam zodat hier een baken kan ontstaan van heilig vuur op Aard, hier in deze oude abdij, deze oude sacrale plek, lang, lang voordat hier paters waren, dit heiligdom door eeuwen heen geëerd en brandend gehouden als baken van rust en stabiliteit, van Liefde op Aard, deze plaats waar Jezus en zijn geliefde Maria Magdalena hun Drievoudige Vlam samen schenken aan de Aarde, samen met jullie, mijn engelen, samen met jullie, mijn Christuslichten, samen met jullie.
 
En in deze schoonheid en pracht bloeit er een bloem van Liefde op Aard, een bloem zo schoon en zo geurend, zo heerlijk, een bloem ontstaan uit het vuur van jullie hart.
 
Willen jullie deze bloem schenken aan iedereen op Aard? Want deze bloem beroert de harten van ieder in nood, zij beroert ook jouw hart en het hart van je buur, het hart van je medemensen, het hart van ieder hier in deze abdij en verder weg want deze bloem wordt door de liefde van jouw heilig vuur steeds groter en mooier en zij beroert ieder verder en verder doorheen dit hele land en wanneer je nog meer Liefde schenkt, ook naar alle buurlanden toe.
 
Schenk je Liefde en je wijsheid en je kracht aan deze bloem, aan dit bloemenhart dat zich groter en grote maakt over heel de wereld zodat het uiteindelijk de hele wereld omvat en overal waar nodig even geluk brengt in een mensenhart, even de aanraking van een engelenlicht, even de ondersteuning die juist op dat moment nodig was. Schenk je Liefde aan dit bloemenhart en aan ieder, aan ieder op Aard.
 
En kijk misschien raakt iemand je aan met een dankbare blik, weet dan dat je werkt als een engel, een engel van mededogen, van verdraagzaamheid, van puurheid door de zuivere Liefde die uit jouw hart straalt naar allen toe want ieder, ieder levend wezen heeft nood aan deze liefde, aan deze troost, aan deze ondersteuning. Ieder levend wezen op Aard ademt dit verlangen uit en reikt daarmee naar jou, naar jouw hart dat deze liefde schenkt vandaag en in de toekomst meer en meer.
 
Want dit vraag Ik van jullie, mijn engelen, mijn Christusengelen, willen jullie me hiermee helpen, willen jullie deze Liefde schenken iedere maand weer en alle dagen, willen jullie dit, willen jullie mijn Licht zijn op Aard, willen jullie dit Christuskind worden? Er is zoveel nood aan, er is zoveel verdriet, zoveel angst, zoveel moedeloosheid willen jullie deze mee helpen balanceren door vreugde, door Liefde, door begrip, door moed?
Wees dan mijn kind op Aard.
 
Moge de wereld vandaag een beetje meer oplichten door kralen van liefdeslicht verspreid over de hele wereld en kijk een kind daar ergens ver weg raapt een kraal op en kijkt naar de schittering en kijkt recht in jouw hart, verbonden, verliefd, gedragen, kijk naar de glimlach in zijn ogen want hij weet dat iemand aan hem denkt. Kijk naar al die kinderen die de toekomst vormen van deze planeet en zie hoe hun handen reiken naar het Licht, dat zij zich geïnspireerd mogen weten en geleid door deze kracht die in hen kan opbloeien, dat zij zo de toekomst van de wereld mee bepalen en leiden naar een schone toekomst, een zuivere toekomst, een vredevolle toekomst.
 
Laat dit uw kerstwens zijn dat al de kinderen op Aard vandaag dit Licht zien en weten dat de schoonheid van het hart de wereld bepaalt. Moge dit uw kerstwens zijn, want het is onze kerstwens. Kinderen van de Aarde, reik diep in uw hart en laat de vrede en de Liefde en de kracht hieruit schijnen en weef zo een toekomst van schoonheid van hart voor ieder, voor ieder wezen op Aard. Jullie kunnen dit want jullie zijn de toekomst, jullie zijn de vreugde van ons hart, jullie zijn de Christuskinderen op Aard!
 
Alleluja Alleluja Moge Christus groeien op Aard !
Alleluja Alleluja moge de Christuskinderen schijnen op Aard !
 
Alleluja Alleluja !
 
 
copyright, je mag dit enkel delen mits volledige vermelding van de bron: Rozen uit de Tuin van Eden
Reacties

Goede Ziel, Goede Ziel

Heavenletter/Brief uit de Hemel
Maandag 21 december 2015
 
God zei:
 
Beloof jezelf voor vandaag dat je niet zal klagen over zelfs maar één dingetje. Geen klachten, geen kritiek. Laat voor deze ene dag geen woord over je lippen gaan waar je niet blij mee zou zijn als het op de voorpagina van de krant zou staan. Lees eigenlijk voor deze ene dag niet de krant en kijk niet naar het nieuws.
 
Geen gekakel over het nieuws of de toestand in de Wereld. Geen schokkende ervaringen die hiermee verband houden of onrecht dat jou of iemand anders is aangedaan. Niet je hoofd schudden om iets.
 
Observeer een dag zonder fouten of schuld te vinden. Oh zeker, je kunt altijd fouten vinden zonder er op te jagen. Neem vandaag een dag vrij. Neem geen standpunten in. Maak van vandaag een dag die vrij is van discussies over ellende. 
 
Eigenlijk geef je de Aarde waar je op leeft een schouderklopje en maak je het leuk voor alle verschillende mensen, die deze Aarde met jou delen en roep elk van hen: “Goede ziel, goede ziel”.
 
Zie de wereld en haar bevolking zoals je een puppy ziet, die maar geen genoeg van jouw liefde lijkt te krijgen, en die, zonder proberen, alleen maar een overschot van bruisende liefde over jou heen wil gieten. Behandel de wereld en haar bevolking met iets van de manier waarop je jouw puppy behandelt. Wees een traktatie voor de wereld.
 
Alleen voor vandaag ruil je klachten in voor wat waardering genoemd kan worden. Als je geen waardering kunt uiten vandaag, hou dan je lippen op elkaar.
 
Geef voor één dag deze wereld vrijheid van kritiek. Kijk hoe het voelt.
 
Weet je, jouw klachten dragen best veel bij aan geroddel. Vandaag is er geen geroddel. Er wordt niet gespeculeerd. Vandaag is er niet zoiets als de eerste zijn om te weten wat jouw hart en verstand kan versmallen en dus de wereld. Geen giftigheid die geuit wordt vandaag.
 
Vandaag kun je van jezelf vinden dat je niet zoveel te zeggen hebt. Geen drama vandaag.
Is het mogelijk dat datgene wat je ervaart in alle eerlijkheid vrede kan worden genoemd? Dit is vrede jegens de wereld en grotere verwerking van vrede in jouw eigen geplaagde hart.
 
Natuurlijk realiseer jij je dat vrede niet stroomt, maar zwijgt. Waarom moeten Mijn kinderen snakken naar al dit lawaai en onzorgvuldig spreken, vooral omdat er vrede voor in de plaats kan zijn.
 
Ik heb gehoord dat je roept om vrede, alsof het jou zou worden geschonken, terwijl jij degene bent die vrede moet verlevendigen. Stilte spreekt een ander verhaal. Wat als het verleden echt achter jou zou kunnen zijn. Dan zou je geen opmerkingen maken over degene die zei wat en hoe jij je moest voelen en wat er gedaan moest worden en hoe dit misdrijf niet mag worden toegestaan.
 
Geliefden, in het leven zijn dingen die in het verleden gebeurd zijn allang vergeten en vergeven. Alles wat jij vandaag doet is niet één woord over je lippen laten gaan dat niet prettig is of, op z’n minst, neutraal. Je zegt alleen wat waarheid is voor jou, met uitzondering van negatieve commentaren die voor jou waar lijken te zijn, want vandaag hou je die voor jezelf. Je zet negativiteit in quarantaine.
 
Je zit in een experiment van negativiteit loslaten en zulke observaties niet over je lippen laten gaan. Door dat te doen begin je te voelen dat vrede je huis en je hart binnenkomt. Zonder zelfs maar vrede te verklaren, zelfs zonder een woord, verwelkom je vrede. Wat voelt vrede goed. Het wist zelfs de rimpels van bezorgdheid uit je gezicht. Wat zie je er jonger uit.
 
Dit is geen wedstrijd waar je aan meedoet. Dit is een stille terugtrekking van zelfs een kleine vuurzee.
 
Misschien moet je over een lekke band beginnen als je de Wegenwacht belt. Tenzij je van een lekke band houdt en alles wat daarbij hoort, is dat alles. Jouw lekke band en het gevolg daarvan dat je laat op je werk bent etc. wordt niet het verhaal van jouw dag. Dit is niet het laatste nieuws wat je de hele dag rond gaat strooien.
 
Vandaag verklaar jij vrede in de strijdende wereld. Vandaag maak jij vrede. Vandaag ben jij herrezen uit de as. Goed gedaan, geliefde Zoons en Dochters, Goed gedaan.
 
Vertaald: Petra Simone
Reacties

Maya Berichten

Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging
Dag 215
Maandag 21 december 2015
 
 
 
Men 7   Dankbaarheid in de Ochtend
 
 
Ik ben Men 7. (Blauwe Adelaar) Welkom en bedankt voor het verbinden met ons deze dag.
 
Neem een paar momenten om je geest te zuiveren van de zorgen van vandaag.
 
Sluit je ogen, adem in en uit, waardoor je lichaam zich kan ontspannen.
 
Eenmaal ontspannen, vul je geest met de zegeningen die je in je leven hebt.
 
Voel de dankbaarheid voor deze zegeningen, die gevoelens van liefde laten opwellen in je hart.
 
Begin met de Aarde te bedanken voor het ontvangen van jou fysieke vorm. Zonder haar rol hierin, zou er geen podium zijn om op te spelen. 
 
Stuur zegeningen naar jouw Schepper voor het toestaan dat deze ervaringen mogen gebeuren.
 
Dank je Hogere Zelf voor de waarschuwingen om op je pad te blijven, waardoor je in dit moment kunt zijn.
 
Stuur waardering naar de Spirituele Gidsen die je hebben geholpen op je pad, met het ondersteunen van elke keuze die je maakt, zonder oordeel.
 
Maak hart-op-hart verbindingen met degenen die je hebt liefgehad en veracht, om hen te bedanken voor het spelen van de rollen die jou hebben toegestaan om de ervaringen te hebben waarvoor je hebt gekozen.
 
Bedank jezelf, dat je de moed had om jezelf met de dilemma's te confronteren die je bent tegengekomen.
 
Dank je lichaam dat het je gastheer wil zijn, met de belofte dat je het vandaag met respect zult behandelen door het te voorzien van voedingsstoffen, lichaamsbeweging, rust en zonneschijn die het nodig heeft.
 
Neem een paar momenten om de liefde te ontvangen die nu terug geschonken wordt aan jou vanuit al deze bronnen.
 
Geniet van de gevoelens van warmte, door het toe te staan je aura en in elk deeltje van je lichaam door te dringen.
Wij moedigen je aan deze eenvoudige meditatie elke ochtend uit te voeren voor het begin van je dag.
 
Zodra je het een deel van je dagelijkse routine hebt gemaakt, zult je merken dat jou vooruitzicht helderder is, je relaties versterkt en je lichaam gezonder is.
 
Selamet! Men 7
 
 
Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl
 
Reacties

SPECIAL INTERVIEW

Dr. Suzanne Lie (Gast), en Kanaal voor de Arcturians
Steve Beckow, Host, InLight Radio
Ascension is een Multi-Dimensionale Activiteit
The Arcturians en een uur met een Engel, November 26, 2015
 
https://www.youtube.com/watch?v=siHY-iutVe0&index=2&list=PLFbravRM1udn_xloSqxaQAfcaZFC75vt6
 
 
Steve: Goedenavond iedereen en welkom bij Een Uur met een Engel. Linda heeft een pijnlijke schouder operatie gehad en zal enkele weken moeten rusten, ben ik bang. We hebben vandaag een heerlijke verrassing echter; we hebben Suzanne Lie die ons in de plaats van Linda wat vertelt. Ze zal de Arcturiërs channelen. Welkom Sue!
 
Sue:  Dank u dat ik mocht komen.
 
Steve: Ik denk dat de laatste keer dat ik met de Arcturiërs sprak het terug in maart 2013 was en hun gezichtspunt was diep en nieuw voor me, in veel opzichten en zeer vervullend. Dus ik kijk nu uit naar ons gesprek vandaag.
 
Sue: Ik kijk er ook naar uit.
 
Steve: Okay. Ik denk wat ik graag doe, is met de Arcturiërs praten – eerst over Ascentie en dan over wat zij twee jaar geleden vertelden over overvloed die in deze tijd van toepassing is en dan zien of we van hen enige details krijgen die ze willen delen over het ontvouwen van ‘ontsluiting’.
 
Sue: Ze hebben niets verteld over de ontsluiting. We zullen het proberen en gaan zien.
 
Steve: Okay, ik denk wat ik graag wil doen is om over de Arcturiërs te praten – eerst over de Ascentie en dan over wat zij zeiden, twee jaren geleden,
 
SB: Ja, okay, dat is goed. Ik waardeer heel erg de diepte van hun commentaar rond dergelijke gebeurtenissen zoals Ascentie en overvloed. Wat wil jij graag doen, Sue? Wil je dat ik jou ook een paar minuten geef voor de overgang, zoals met Linda? Of zal ik gewoon beginnen?
 
Sue: Een overgang is goed en dan ga ik ook, naar de Arcturiërs, als je maar een vraag stelt en vraag er niet drie, want ik herinner me twee en drie niet.
 
Steve: Okay, nou dat is een discipline. Wil je nog iets persoonlijks zeggen, Sue, voordat we beginnen?
 
Sue: Nou, dat ik blij ben om hier te zijn en blij ben om tegen een lading nieuwe mensen te praten waartegen ik nooit eerder heb gesproken. En, de Arcturiërs staan klaar.
 
Arcturïers: Zegeningen, we zijn nu hier met jou, Steve.
 
Steve: Dank omdat jullie vandaag bij ons kwamen.
 
Arct: Dank dat je ons hebt uitgenodigd, Steve.
 
Steve: Ik wilde jullie eerst vragen betreffende Ascentie – veel van de ideeën die we er omheen ontwikkeld hebben, werd er getoond dat het te klein was om het te bevatten, of in sommige opzichten fout/mis begrepen. Het is een veel geleidelijker proces dan ik verwachtte. Kun je ons helpen om dit zich ontvouwende proces beter te begrijpen, alsjeblieft?
 
Arct: Ja, we zijn blij om dat te doen. We beginnen, zoals je misschien weet, te zeggen dat drie-dimensionale tijd een illusie is. Dus elke voorspelling betreffende de drie-dimensionale tijd zal, per definitie, vaak teleurstellend zijn. Er zijn veel factoren betrokken bij Ascentie en veel spelers waarvan de meeste mensen zich niet eens bewust zijn. En, er is ook de duw/trek van degenen die klaar zijn en verder willen en die vooruit willen gaan, en de duistere mensen die weten dat ze er niet aan kunnen deelnemen, dat zij dit willen stoppen die zullen dit zoveel ze mogelijk kunnen doen, stoppen… en zij die in het proces zitten van een spectaculair, angstig gebeuren om het wereld nieuws te raken gevolgd door het volgende spectaculaire gebeuren. Dus zij werken om vrees te zaaien.
 
En er zijn degenen die er middenin zitten die constant worden bedreigd door de angst en die misschien nog niet de multi-dimensionale kwaliteit hebben begrepen van onvoorwaardelijke liefde. Dus, daarom zijn er myriaden verschillende energie-velden die allemaal gebeuren in het zelfde ‘nu’. Er zijn energie velden van degenen die klaar zijn, die gestuurd zijn, en al langs hun pad gaan. Er zijn er die proberen te verslaan en verwarren en stoppen en ophouden. Er zijn degenen die kijken naar een graad van bewijs dat alleen kan worden ontdekt als ze hun bewustzijn  kunnen uitbreiden in tenminste de hogere vierde-dimensie.
 
Steve: Je zegt veel spelers maar wij weten echt niet wie die vele spelers mogelijk zijn… of je nu praat of niet praat over individuen in de hogere dimensies. Maar wat meer kunnen jullie zeggen, welke meer details anders dan wat we reeds hebben kunnen jullie ons geven over de vele spelers?
 
Arct: Nou, voornamelijk spreken we over drie groepen – de groep die vooruit wil, de groep die achteruit wil en de groep die bang is om ergens, waar dan ook, naar toe te gaan.
 
Steve: Oh, okay. Ik dacht dat jullie spraken over de vele spelers die ons Ascentie brengen. Bijvoorbeeld, wat Matthew noemt de hogere universele raden die Ascentie gepland hebben. En dan moeten er nog wezens of groepen van wezens zijn die ons aparte energieën brengen bij gelegenheid. Kunt u ons achter het gordijn meenemen en ons vertellen hoe dit gebeuren wordt gemanaged? Is dat mogelijk?
Arct: Ja, we zijn blij om achter het gordijn te gaan – specifiek achter het gordijn van de groep van degenen die klaar zijn om verder te gaan, en het energie veld en de gedachten vormen die deze energie velden scheppen van degenen die klaar zijn om verder te gaan, omdat wij vaak gezegd hebben: “Waar jullie aandacht ligt, daar zijn jullie ook.” Dus, als men heel veel aandacht wilde spenderen, die morft in bedoeling naar het duister – dan worden ze bevlekt door dat energie veld.
 
En als men zichzelf toestaat om gewoon te blijven waar het gewoon prettig is en geen risico nemen om verder te gaan naar een groter mogelijke werkelijkheid dan zetten ze hun aandacht daarop. Dan is dat waarop ze hebben gekozen om in te wonen. Want aandacht is het hoe je je verbindt met werkelijkheden.
 
Nu, er zijn veel werkelijkheden en al de vele wezens die helpen, wijzen misschien, moeten we zeggen: “portalen” aan. Nu, al die portalen gaan naar hetzelfde gebied, maar omdat de mensheid in zo’n grote diversiteit is gegaan, zijn wij, de wezens van Licht, meer dan blij om enigszins andere portalen naar de zelfde plaats aan te bieden.
 
Nu, er is natuurlijk het Engelen Koninkrijk en zij presenteren een gevoel van Liefde en Vergeving en spiritualiteit, die veel mensen troostend vinden en ze zijn blij om dat portaal in te gaan.
 
Nu, er zijn ook andere wezens, zoals de Andromedanen die zeer technisch zijn, zeer wetenschappelijk, maar zij gaan verder dan de tijd en leven in het ‘nu’ want ze zijn vijf-dimensionaal en verder dan dat. En, omdat zij in een andere galaxy zitten, zijn ze ietwat anders. Nu, er zijn veel mensen die deze poort waarderen en zij zullen daarheen gaan.
Dan zijn er wezens zoals Sanat Kumara die het Licht vasthouden in de kern van Gaia, en Kuthumi die het Licht in de kern van Gaia vasthoudt om die portalen te openen en om die portalen in de eenheid van het centrale kristal en in de vier hoeksteen kristallen te trekken.
 
Nu, er zijn veel wezens met veel namen. Er zijn Elohim. En Elohim zijn zeer gericht op het proces van creatie. Wij, de Arcturiërs hebben een stevige hoeveelheid van ons zijn bij de Elohim. Daarom, als wij communiceren met de aarde mensen, communiceren wij in een: “Hoe kun je die vorm creëren?” Terwijl het engelen koninkrijk zal communiceren met een “Ik Houd intens van jou, heb vertrouwen en ik ben hier om je bij te staan.”
 
Dan zijn er de Opgestegen Meesters die ook best onderwijzend zijn en ze werken constant met … zoals Aartsengel Michaël die zijn prachtige blauwe zwaard aanbiedt om de mensen bij te staan om hun aura’s helder te houden en om hun visioen van het Licht te bewaren. St. Germain werkt zeer met de violette vlam om te helpen transmuteren. Dus zijn er veel verschillende poorten die in dezelfde ruimte gaan.
Heb je meer vragen hierover?
 
Steve; Oh, mijn Gosh!  Ik heb zoveel vragen hierover. Voordat ik in die vragen ga, want ik ben niet zeker of ik dat persoonlijk begrijp. Ik ontmoette iemand die een geïncarneerde Elohim is. Ik denk dat het vorig weekend was. En ik weet echt niet wat Elohim zijn. Het zijn geen engelen. Is dat juist? Is er nog een weg om gewoon in een paar woorden te zeggen wat Elohim zijn?
 
Arct: Ja, het zijn de eerste drie stralen van het leven, of de kracht van schepping. Nummer een is de het mannelijke Gods Kracht die voortzet wat initiëert. Dat is het ‘nu’ om iets nieuws om te beginnen. Dan wordt dat gezonden naar de Godin, de tweede straal van de Godin, de Heilige Moeder die zwanger is van dat idee… en samen hebben zij dit kind geschapen. Dan zijn de Elohim de scheppers van de vorm. En zij zijn degenen die dit Goddelijke Ideaal helpen om in de vorm te komen… in de lagere werelden van vorm.
 
Steve: Dus het zijn gewoon een andere groep wezens? Is dat correct? Zij hebben dat speciale pad en de krachten gaan er mee samen? Is dat juist zover?
 
Arct: Net zoals jullie weten dat er een God is en er een Goddelijke energie is. Dan is er nog een Godinnen energie. De God energie begint met het sperma, het Goddelijke Ideaal, de Godinnen energie. De meer vrouwelijke energie bezwangert het naar het leven, en dan maakt de Elohim energie zeker dat het geaard wordt en dat het geschapen word in de gekozen werkelijkheid.
 
Steve: Toen zei u dat Sanat Kumara en de Meester Kuthumi het Licht vasthouden. Waar leidt dat toe, omdat Sanat Kumara veel dingen doet? Wat is er betrokken bij die activiteit van het Licht vasthouden?
 
Arct: Zij zijn veel als overbrengers op een of andere wijze. Als je zou denken in termen van geregeld Licht – Licht is overal – het gaat door de planeet. Dan zijn er grote torens die dat Licht verzamelen, die informatie. Licht en informatie zijn een voor ons. Licht en informatie – je maakt geen verschil tussen informatie en Licht. Ze zijn hetzelfde. Licht is Licht taal – en de informatie die nodig is om te scheppen. Dan gaat dat in de controle toren die het laat ineenstorten en dan moet het worden gegrond. Alles moet worden gegrond/geaard als het moet worden ervaren in die werkelijkheid. Dus wordt het gegrond dan in de kern van de planeet.
 
Omdat dit Licht van een veel hogere frequentie is dan de mensen van Gaia zijn, zijn ze gewend aan opnemen en omdat het constant en langzaam omhoog gaat, helpen de Opgestegen Meesters bij het gronden en verspreiden. Omdat ze allemaal door dat proces zijn gegaan van het aannemen van een Aarde voertuig en om bewust terug te keren naar het hoogste Licht van zichzelf – Opstijgen, ze hebben een diep begrip van wat mensen, die ook in dat proces zitten van opstijgen, nodig hebben om op hun spoor te blijven, zeg maar.
 
Steve: Wow. Het spijt me voor het geluid op de achtergrond. Er is wat herbouw aan het gebeuren.
 
Arct: Nou dat is goed omdat wij in het proces zitten van de her-constructie van het gehele lichaam.
 
Steve: (Gelach). Dat is zó waar. We denken vaak over Ascentie na en we denken ongeveer van de ene ‘of-of’ plaats – dat Ascentie noch geleidelijk is noch plotseling. Ik begrijp dat het beide is. Maar tot zover beleven we het geleidelijke deel ervan met een kleine piek zoals 27 en 28 september door de golf van energie. Maar, kunnen jullie ons vertellen, is er enig afzonderlijk gebeuren dat Ascentie wordt genoemd? Moeten we op een dag ’n gebeuren verwachten dat Ascentie heet dat die gebeurt of gaat het allemaal geleidelijk gebeuren?
 
Arct: Nou, ten eerste moeten we alle luisteraars opnieuw vertellen dat Ascentie geen drie –dimensionale activiteit is. Ascentie is een multi-dimensionale activiteit. En het is een activiteit, een proces waarbij men de tijd verlaat van de derde en vierde dimensie en in het ‘Nu en Hier’ gaat en in het Ene van de vijfde-dimensie en verder. Dus om die vraag te beantwoorden over tijd, is het enige antwoord dat elke mens zal Ascenderen in het Nu waarin ze klaar zijn.
 
Steve: Wow! (Gelach). Dat is een hersenbreker. Maar je zegt dat voor een 3-D, een 4-D persoon… zeg je dat als een persoon opstijgt, het in feite aan henzelf is. Nietwaar?
 
Arct: Wat we zeggen is dat Ascentie een staat van bewustzijn is. Alle hogere dimensies zijn in ‘t bestaan. Schepping begint op de hoogste frequentie en gaat naar beneden naar de laagste frequentie. Dus als men de laagste frequentie bewoont, bestaan al die hogere frequenties reeds. Ze creëren niet de hogere frequentie. Ze maken die hogere frequentie niet. Ze zitten in het proces om hun bewustzijn te her kalibreren naar een frequentie waarin ze die hogere frequentie kunnen waarnemen, omdat je alleen dat kunt waarnemen wat resoneert in de staat van je bewustzijn.
 
Als wezens hun bewustzijn verbreden naar hogere en nog hogere frequenties, zijn ze in staat om meer en meer waar te nemen wat is waartoe ze verondersteld worden te doen. Wat ze zeiden met “verondersteld worden te doen” – waar wij over spreken is dat er vele, vele wezens zijn, en de meesten van hen zijn bekend als Lichtwerkers en sommigen van hen zijn niet bekend als Lichtwerkers. Sommigen van hen zijn eigenlijk verborgen in het duister en dat zijn hele, hele, erg moedige wezens. En er zijn veel hoger dimensionale wezens die hun vonk hebben gedeeld met een stoffelijk voertuig. En, door dat te doen zijn ze feitelijk in die lagere frequentie gegaan van de werkelijkheid zodat ze anderen kunnen bijstaan om hun bewustzijn te verbreden; zodat ze hun waarnemingen kunnen verbreden en dus kunnen ze dan het Licht waarnemen en de Liefde die reeds bestaat maar het is niet waar te nemen door degenen van die lagere frequenties van waarneming.
 
Steve: Dus zei je dat ze hun vonk hebben gedeeld met andere mensen en dat is een onderwerp waar we enige tijd geleden over spraken. Wat is erbij betrokken als een van die hogere wezens hun vonk delen met iemand?
 
Arct: Nou, ten eerste, een hoger dimensionale uitdrukking, zoals iemand die op een vijf-dimensionale planeet zit en/of op een multi-dimensionaal sterrenschip; en vele Plejadiërs, en vele Arcturiërs en veel Siriussers en meer en meer Andromedanen, sommigen uit Alpha Centura, sommigen uit Antaras – zij zijn gekomen om de planeet bij te staan. Ze zijn gekomen om Gaia bij te staan, omdat ze weten dat een planeet een levend wezen is.
 
Welke drie dimensionale mensheid denkt dat Gaia een grote rots is en dat die van hen is en dat ze die uit moeten leven en alles er mee te doen wat ze maar willen. Wat ze zich niet realiseren is dat het een levend wezen is. Maar de hogere dimensionale perspectieven weten dat de planeet een levend wezen is en die hebben een Aarde voertuig aangenomen zodat ze kunnen helpen bij de Ascentie van de planeet zodat Gaia kan transmuteren in haar hogere frequenties en terwijl ze transmuteert in haar hogere frequenties dan zullen zij die getransmuteerd zijn in hun hogere frequenties zich daar bewust van zijn.
 
Nu, als jullie zouden terug kijken naar de vroege 90tiger jaren, toen Suzille het eerst met ons begon te spreken, dan zou je zien dat de werkelijkheid heel, heel anders was dan die nu is. De werkelijkheid is veranderd.
 
Steve: Hoe is die veranderd? Kun je ons een paar voorbeelden geven van de veranderingen die jullie zien?
 
Arct: Ja, een van de grootste veranderingen is dat meer en meer mensen in staat zijn te geloven dat er hogere wezens zijn die met hen spreken. Meer en meer mensen zijn in staat om feitelijk de boodschap van die hogere wezens in hen te laten gaan en zij schrijven die uit en delen die met anderen. Meer en meer mensen realiseren zich dat ze niet alleen maar menselijke wezens zijn. Ze herinneren zich dat. Suzille hoort dit de hele tijd. Ze herinneren zich de planeten waar ze vandaan kwamen. Ze herinneren hun leven in de hogere frequenties. Ze herinneren zich hun leven in de hogere frequenties. Ze herinneren zich waarom ze hier kwamen en willen de missie vervullen die ze kozen. Dus is er een grote ontwaking.
 
Steve: Dank je hiervoor. Ik persoonlijk, na de verhogende energieën van 27 en 28 september ging ik in wat ik genoemd heb een getransformeerde ruimte, waarschijnlijk rond zestien of zeventien keren. En Aartsengel Michaël karakteriseerde dat als een trip door het Ascentie Portaal. Voor mij was het een beweging van onbewust besef tot bewust besef, van gewone Liefde naar transformatieve Liefde, van geen verrukking naar verrukking. Maar, ik zei tegen mezelf, nou, dit kan geen trip zijn door het Ascentie Portaal omdat ik meer verwachtte dat ik zelf meer opgeheven zou zijn of zoiets. Is dit hoe dit allemaal begint? Kun je een beetje meer praten over hoe onze ervaring zal zijn van het ascentie proces, alstublieft?
 
Arct: We kunnen over enkele mogelijke werkelijkheden praten, maar Gaia is een heel diverse planeet en er zijn myriaden, myriaden verschillende soorten mensen. En wij willen niet dat iemand denkt – Oh, er moet dit met me gebeuren of dat betekent dat ik niet ascendeer.
 
Veel verschillende mensen hebben veel verschillende ervaringen dus willen wij proberen om de diverse typen van ervaringen te vertegenwoordigen, die mensen kunnen hebben. En we zullen dit doen in ietwat opeenvolgende wijze omdat het gewoonlijk begint met dat ze ontgoocheld met hun drie dimensionale werkelijkheid. Ze beginnen zich te realiseren dat er meer moet zijn dan een baan hebben en om gewoon geld te krijgen en dat op te stapelen en gewoon feesten te hebben en kinderen groot te brengen. Er is meer, ze weten dat er meer is. Ze weten niet wat het is, maar ze voelen die oproep binnen in zich. Iets is – niet ontevreden – maar iets dwingt ze naar meer. Iets doet hen denken aan dat waar ze voor werden getraind te denken van dat succes niet genoeg is. En dat waar ze voor getraind werden te denken als aan een fout is heel vaak dat katalytische dat hen naar een geheel andere staat van bewustzijn brengt zodat ze hun waarnemingen kunnen veranderen en beginnen om zich te realiseren dat ze anders zijn en dat er een nieuwe drang in hen zit.
 
En er is dit nieuw soort Liefde dat geen conditie heeft. Ze kunnen feitelijk van iemand houden die niet zo erg aardig is. Ze kunnen feitelijk deze onvoorwaardelijke liefde naar andere mensen sturen in andere situaties en de situatie verandert. Ze realiseren zich feitelijk dat waar hun aandacht is, zij daar ook zijn. En als ze hun aandacht leggen waar ze moeite mee hebben, dan groeit dat. Maar ze zenden die onvoorwaardelijke liefde naar dat wat hen lastig valt en ze leggen hun aandacht op het voelen van Licht van Liefde van het vermogen om te transmuteren, te verschuiven, te weten en ze beginnen te studeren, ze kijken en ze gaan verder op het internet en ze gaan naar websites, ze lezen nieuwe boeken en ze worden hongerig naar iets nieuws En hun bewustzijn slurpt dat op.
 
Dan beginnen zij waarnemingen te krijgen waar ze nooit eerder toe in staat waren. Heel vaak begint dit door een aura te zien en ze zien eigenlijk geen aura maar ze zullen merken dat ze bij iemand komen en dan zullen ze gewoon die mens omhelzen en zeggen: “Hi, hoe is het met je, ik ben zo blij om je weer te zien.” Ook al hebben ze die nooit in dit leven gezien.
 
Aan de andere kant kunnen ze een kamer binnengaan en aan de andere kant zien dat iemand daar staat die ze niet zullen vertrouwen, ze zullen er niet tegen praten en in feite zullen ze die persoon die onvoorwaardelijke liefde zenden. Dus beginnen ze een zin van onderscheiding te verzamelen die niet mogelijk was via hun drie-dimensionale perspectieven. Begrijp je wat we zeggen?
 
Steve: Ja, dat doe ik. In feite heb ik enkele van de staten en ontwikkelen zelf beleefd waar je over spreekt. Wil je doorgaan? Is er meer?
 
Arct: Ja, er is het herinneringscomponent. Dit is als ze zich beginnen te herinneren en ze herinneren zich dingen in zichzelf alsof het hen zelf betreft. Maar dat is onmogelijk omdat ze nooit eerder op een sterrenschip zijn geweest. Ze zijn nooit eerder op een planeet geweest die totaal anders was. Ze zijn nooit eerder naar een kopieerder geweest en openden de deur en trokken de kleren eruit die ze vandaag zullen gaan dragen. Ze zijn nog nooit in een auto geweest die boven de grond vliegt. Ze hebben nog nooit zulke dingen gedaan. Maar ze herinneren zich dat alsof ze dat feitelijk doen.
 
En wat ze krijgen is wat jullie een trailer zouden noemen: “De Komende Avonturen van de Nieuwe Aarde.” Hun bewustzijn is verbreed om dat ‘NU’ te omhelzen van een totaal andere soort werkelijkheid, een werkelijkheid die geen polariteiten heeft, een werkelijkheid die geen polariteiten heeft, heeft geen goed, die heeft geen slecht. Omdat het geen goed en geen slecht heeft, heeft die iets er tussenin waar mensen zich verliezen en proberen te bedenken waar ze zijn. En omdat er geen goed en geen kwaad is… en geen polariteiten, is er geen afscheiding.
Ze zijn nog nooit in een auto gegaan die boven de grond vliegt. Ze hebben nog nooit dergelijke dingen gedaan. Maar ze herinneren zich die alsof ze dat feitelijk wel gedaan hebben.
 
En wat ze krijgen is wat jullie een trailer zouden noemen: “De Komende Avonturen van de Nieuwe Aarde.”  Hun bewustzijn is verbreed om dat ‘Nu’ te omhelzen van een totaal ander soort realiteit, een realiteit die geen polariteiten heeft, een werkelijkheid die geen polariteiten heeft, dat heeft geen goed, noch is die slecht. Omdat die geen goed en geen slecht heeft, heeft het er iets tussenin waar mensen verloren raken en proberen uit te vinden wie ze zijn, en omdat er geen goed is en geen slecht is… en geen polariteiten, is er ook geen afscheiding.
 
En ze beginnen dan te kijken naar mensen, alle mensen, zelfs mensen die ziek of gewond zijn of in nood zijn, of door armoede getroffen of mensen die bedoeld zijn of deel van Illuminatie… die zij beginnen te begrijpen, wat Illuminati betekent. Ze beginnen terug te kijken naar de geschiedenis en zien alles dat ze ooit geweten hebben vanuit een ander perspectief. En vele, vele mensen bieden dit aan op het internet dus de informatie is zeer beschikbaar voor iedereen als ze eenmaal geïnteresseerd zijn.
 
Steve: Vanuit mijn eigen ervaring heb ik mensen gemerkt die naar me luisteren en zich afvragen: “Nou, hoe kan het dan gebeuren dat jullie net beginnen met beleven van de universele liefde en naar iedereen kijken met liefde?” Vanuit mijn eigen ervaring, als de verrukking komt, laat het mijn zorg uiteindelijk vergeten en het laat volslagen de onderscheiding tussen de ene mens en de andere vergeten. Er is geen drijfkracht om je bezig te houden met dat soort activiteit van onderscheiding van de ene persoon met de andere. En het is alsof de verrukking de zorgen verdrinkt of hen aan de kant veegt of zoiets. Is dat wat je bedoelt? Is het de inslag van de verrukking/bliss?
 
Arct: Ja, we bedoelen die staat van bewustzijn die mensen vaak verrukking genoemd hebben.
 
Steve: een staat van bewustzijn. Is dat de vijf dimensionale staat van bewustzijn? Is de vijfde-dimensionale staat van bewustzijn feitelijk bliss?
 
Arct: Nou, laten we een beetje geschiedenis geven voor we die vraag beantwoorden. Daarna zullen we die vraag beantwoorden.
Ten eerste, Gaia zat zo diep in het duister, al zo, zo lang dat velen van hen die eenmaal gedacht zouden hebben dat ze waren opgestegen – niemand wist zelfs dat er een vijfde dimensie was. Ze wisten alleen dat er een vierde dimensie was omdat ze gingen slapen en ze gingen naar die plek en ze mediteerden en ze spraken tegen de Sjamaan en ze zaten in die vierde dimensie omdat dat deel is van de derde dimensie. Het is jullie aura.
 
Dus waren ze in staat om naar de piek van de vierde dimensie te gaan die de spirituele laag is, de IK Ben aanwezigheid. Maar ze waren nog niet in staat om in het volgende Octaaf te gaan van de vijfde dimensie. En wat er was gebeurd is dat meer en meer mensen in staat zijn om in die Octaaf verandering te kunnen maken.
Nu, jullie zeiden iets over wanneer. Ten eerste, dat over die octaaf verschuiving is dat als je uit de derde/vierde dimensie gaat, je de tijd verlaat zoals je die kent. Dus als je in die octaaf verschuiving gaat, zoals je je momenten van bliss had, je je horloge niet naar buiten trok: “Okay, ik ga nu opnemen hoe lang ik in de bliss zit.” Omdat zo gauw jullie naar je horloge kijken en die tijd opneemt, je bewustzijn verlaagd wordt en de bliss weg zou zijn.
 
Steve: (Gelach). Right!
 
Arct: En als je net keek naar de klok hiervoor en keek naar de klok hierna, kun je misschien zien wat het tijdsframe is maar gewoonlijk is het als je zo van tijd tot tijd kijkt maar gewoonlijk is het als je zo vervreemd bent dat je geen idee hebt van wat tijd is dat je in staat bent om jezelf te laten overgeven aan die verrukking. Omdat tijd een zaniker is: Oh, wacht, het is tijd om je rekeningen te betalen. “Oh, wacht het is tijd om de e-mail te beantwoorden.” “Oh, wacht heb je je telefoons al beantwoord?” Dus tijd moet worden losgelaten omdat het een vreselijke taak-meester is. Is het niet zo?
 
Steve: Ja, ik vergat zelfs een lunch afspraak. Ik liep de hele weg naar het restaurant, daarna. Zo gaat het. Er ligt geen aandacht op tijd. Zoals ik zei, ik heb werkelijk geen begrip van hoe de vijfde dimensie zal voelen, dus kunnen we allemaal, of alles wat ik kan doen is om echt te vertrouwen op jullie beschrijvingen en vertrouwen op enig soort van weten. Het lijkt eerder op het zoeken in een donkere kamer.
 
Arct: Eigenlijk niet, omdat de vijfde dimensie niet iets is dat jullie begrijpen. Begrijpen is een drie dimensionaal concept. Jullie moeten het loslaten, en dat betekent, jullie allemaal. Jullie moeten de aanhechting tot tijd gebondenheid loslaten, het opeenvolgen, drie dimensionale denken omdat de vijfde dimensie in het ‘Nu’ zit.
 
Dus wat in de vijfde dimensie gebeurt is vaak bijna als een ongeluk – zoals de volmaakte storm, waar het net gaat lijken dat jullie gedachten helder zijn, jullie emoties liefdevol en dan voel je niet veel druk. Jullie ontspannen je gewoon en genieten van je leven en misschien doen jullie mantra’s of zijn in een staat van meditatie en dan – oh, je voelt dat gevoel dat heel vaak begint met de Kundalini die ontwaakt uit de basis van je ruggengraat en de ruggengraat begin te golven en je lichaam wordt gevuld met Licht en jullie gedachten zijn niet langer gecombineerd met je drie dimensionale hersenen. Het is als ‘wow’, dit is een grote rit. Dat is een wonderlijk gevoel.
 
Als mensen eenmaal dat gevoel krijgen dan willen ze dat weer voelen. Dat is verbazend. Jullie hoeven dat niet eerst uit te werken, jullie hoeven niet van dieet te veranderen of 12 dagen te mediteren. Jullie hoefden niets te doen. Jullie waren in staat om dat moment te hebben waarbij je de drie-vierde dimensie loslieten.
 
Steve: Ik heb dat zeker gehad en dat is schitterend. Ga alsjeblieft verder.Wat gebeurt er daarna?
 
Arct: Wat er daarna gebeurt? Nou, dat is iets dat ieder van jullie zal moeten ontdekken voor jezelf omdat dat is als je de schepper van je werkelijkheid bent. Nu, dit is waarom we via Suzille hebben gesproken en via anderen om helemaal de meester te worden van je denken, de meester van jullie emoties. Omdat als de munt valt, als het Licht aankomt en jullie hebben dit moment dat binnenkomt en je zegt dan: “Oh, nee, dat kan ik niet verdienen.”  Okay, dan is het voorbij. Op dat moment als dit binnenkomt, deze oefening van “Dank je, dank je. Ik accepteer het, ik accepteer het, ik accepteer het. Dan accepteer je dit. Ik accepteer, ik accepteer, ik accepteer.” Dus jullie accepteren alles of niets, omdat er geen differentiatie zit in die frequentie. Als je zou zeggen: “Ik accepteer het goede deel over deze ervaring maar ik accepteer het slechte deel niet. ”Nou, er is geen slecht deel, dus direct ging je bewustzijn dan recht naar beneden in de derde en vierde dimensie waar polariteiten zijn.
 
Steve: De bliss zelf zal het makkelijker maken om dat los te laten.
 
Arct: De bliss geeft je iets om in te springen. Maar je hebt nog steeds de keuze om er wel of niet in of om terug te stappen en dat te analyseren. Als je erin springt, dan ben je daar. Als je het analyseert, dan ben er eruit.
 
Steve:  Het is interessant omdat iets van wat je zegt voorbij hemelse fases gaat, zelfs iemand die claimt om Avatar te zijn. Godfrey John was gewoon te zeggen: “Het gaat allemaal over radicaal begrijpen ”Ik denk niet dat hij bedoelde door ‘te begrijpen’ waar je op wijst. Ik denk niet dat hij bedoelde een mentale operatie. Het waarschijnlijk dat hij acceptatie bedoelde.
 
Arct: Nou, dit is waarom het belangrijk is om alle verslavingen los te laten aan de drie-dimensionale taal stelsels omdat de derde dimensionale taal stelsels graag labels zet op dingen. En labels hebben verschillende betekenissen voor verschillende mensen…. En dit is niet iets dat anders is voor iemand, hoe dan ook. En zelfs als mensen niet verschillend zijn. Als je in de ‘Nieuwheid’ van de Ene bent, zit je in de eenheid van alle leven.
 
‘Begrijpen’ is een drie dimensionaal concept, wat betekent als je dat moet begrijpen – dat betekent dat je het niet begrijpt. Dus is er een polariteit. ‘Ja,’ ik begrijp het – ‘Nee’ ik begrijp het niet. Accepteren is geloven/vertrouwen – geloof/vertrouwen is het gevoel van bliss.
Nu, sommige mensen hebben problemen dat ze de bliss zullen krijgen en dat die innerlijke stem met: “Ah, je verdient het niet.” Nou, zegeningen voor die innerlijke stem zijn, omdat het jullie direct uit je bliss laat vallen en dan keer je je om en zegt: “Hallo, innerlijke stem, wie ben je? Ik denk dat ik je direct moet healen.”
 
Dus, wie het is – ‘Ollie, Ollie, ossen vrij, vrij, vrij. Kom naar buiten en praat met me of verdwijn voor altijd.’
 
Steve: ik veronderstel dat we comfortabel op droog land zitten in de vijfde dimensie. Ik hoop dat ik een gepaste gelijkenis. Dat is geen eind van de reis van Ascentie, wel? Gewoon eenvoudig aankomen in de vijfde dimensie – er is meer bij, niet waar?
 
Arct: Ja, Ascentie is een veelvoudig proces en dat gaat verder. Er is geen eind aan.
 
Steve: Ik hoor je, maar de Ascentie waarvoor jullie allemaal hier zijn gekomen om ons bij te helpen – mijn begrip is dat – het soort van conclusie, het eind punt voor dit deel van de operatie is een permanente hart opening. Het is de Sahaj Samadhi. Ben ik daar juist mee?
 
Arct: Ja, hart en denken worden een. Het denken is een multi-dimensionaal denken en het hart heeft een volledig geopend en onthulde drievoudige vlam van wijsheid, kracht en liefde maar er is geen afscheiding. Jullie denken en je hart zijn niet gescheiden. Jullie rechter hand en je linker hand zijn niet afgescheiden. Er is geen afscheiding. Er is eenheid in het Nu van de Ene hier. We zitten in de Eenheid van het Nu van de Ene.
 
Steve: Ja, nou hier duw ik weer op labels. Maar, ik probeer dit proces te begrijpen om in staat te zijn om het voor anderen te beschrijven die het helemaal misschien niet begrijpen. Ze worden net wakker of zo iets.
 
Arct: Laten we het even stoppen.
 
Steve: Alsjeblieft.
 
Arct: De vragen zijn mooi omdat je spreekt met veel mensen en je hebt een besef van de soorten vragen die mensen graag willen stellen. We zijn meer dan blij om die vragen te beantwoorden. Maar, eenmaal in die ‘nieuwheid’ zo lang als dat kan worden ervaren, terwijl je nog een stoffelijke vorm vast hebt, is er de opening van het portaal. En eenmaal, zullen wij, de Galactics, de Opgestegen Meesters, het Engelen koninkrijk dat wijd open portaal zien, we geven zoveel mogelijk informatie er doorheen zoals we kunnen. Als die mens terugkomt en zegt: “Hoe zal ik dit allemaal opschrijven?”
 
Steve: Je hebt een staande uitnodiging met mij. Dat is zeker. Dus ons werd verteld dat er een gebeuren zal zijn dat Ascentie heet en de Galactics en de Engelen zullen klaar staan om ons te verwelkomen. Is dat echt zo? Is er een gebeuren dat Ascentie wordt genoemd? Of is dit een geleidelijk proces dat voor altijd doorgaat?
 
Arct: Nou dit zal je in de war brengen, maar we zullen het toch zeggen. Vanaf het drie dimensionale perspectief is er een beschrijving van hoe een drie-dimensionaal mens heeft gezegd dat het zal gebeuren voor zichzelf omdat ze nog hun drie-dimensionale zelf vasthebben. En als ze niet nog een beetje in verbinding zijn met hun driedimensionale zelf, dan zouden ze dit vervolgproces niet hebben neergelegd van hoe het voor iedereen is.
 
Want in de derde dimensie is er absolute vrijheid voor iedereen om de Ascentie te beleven precies op de wijze die ze hebben gekozen om te beleven. Omdat als men eenmaal terugkeert naar die vijf dimensionale staat van hun persoonlijke meesterschap – als ze eenmaal in de vijfde dimensie leven hebben ze dat persoonlijke meesterschap achter zich gelaten omdat zij in het land zijn gegaan van eenheid. Maar er is dus een springen vanaf dit punt. Dus elk persoon gaat naar hun persoonlijk meesterschap maar het is dat ze door hun persoonlijke meesterschap gaan en vele en meer en meer delen dit soort van persoonlijk meesterschap zodat iemand die resoneert op dat soort van persoonlijkheid, frequentie, cultuur, ras(geslacht) opvoeding, kan zeggen, “wow, dat kan ik doen. Dat voelt heel goed voor mij. Ik denk dat ik dat kan doen. Ik kon niet doen wat die mens zei, of wat die persoon zei, maar ik denk ik het kon doen zoals die persoon zei.”
 
Dus die wezens die hun proces delen, die vergaderen zoals wezens met dezelfde geest(likeminded). En eenheid is absoluut vitaal voor de ascentie van een planeet.
Het is gewoonlijk zoals je zei – je bent gewoon een trouwe persoon en dan heb je een opgestegen ervaring en dan “bang” weer naar beneden. All right, waarom – waarom gaan jullie heen en weer? Is het omdat je niet kwam om zelf te ascenderen. Jullie zijn al een multi-dimensionaal wezen. Jullie zijn al opgestegen. Jullie kwamen om de planeet te laten opstijgen. Jullie moeten je herinneren hoe je dat deed zodat je dat met anderen kunt delen, zodat die zich kunnen   herinneren hoe dat te doen.
 
Dus, jij, het is niet langer meer “jij” een persoon, het is jij en twee, vier, acht, tien, vijftien, een-duizend, vierduizend, tienduizend – andere mensen die dit massale portaal openen. Zien jullie het verschil met een persoon die zegt: “oh goed, ik moet nu gaan opstijgen? “
 
Steve: Ja, en dat kan soms genant zijn omdat ik mijn vrienden om me heen heb die snel vooruit gaan en prachtige ervaringen hebben en dan zeggen – come on, nou kom nou. Dan moet ik nee zeggen. Mijn baan is het om langzamerhand omhoog te gaan met iedereen en dan erover te schrijven.
 
Arct: Zeker, dat is hetzelfde voor Suzille. Er zijn bepaalde meditaties die zij niet doet omdat zij weet omdat het haar ‘Nu’ niet is. Zij heeft haar missie nog niet voltooid. En jij ook niet.
 
Steve: Als we moet spreken in het Ascentie gebied en met mensen in de groei beweging spreken, wijzen ze op dat onze lichamen banden van spierspanning hebben en ons bewustzijn bedwingen en beperken. Dat waar spierspanning bijvoorbeeld dat omhoog liet gaan, dan gaat het bewustzijn naar beneden. Het stoffelijke lichaam heeft een grote inslag op ons. En ik vroeg me af of je een moment over die inslag kunt spreken.
 
Arct: We zullen je dat met een soort zinnebeeld vertellen. Op ons sterrenschip… onze sterrenschepen zijn levende wezens… zijn wij levende wezens. Wij zijn niet afgescheiden van ons sterrenschip en ons sterrenschip is niet afgescheiden van ons. Degenen van jullie die nog steeds in de illusie zitten om een individu te zijn hebben een individueel sterrenschip, wat je stoffelijke lichaam is. Nu, omdat wij gewoon op consistente wijze ons moeten handhaven en zorgen voor en onvoorwaardelijk ons sterrenschip liefhebben zodat we in de galaxy kunnen reizen, zo moeten jullie voortdurend je handhaven, in verbinding blijven, luisteren naar en zorgen voor je persoonlijke sterrenschip, stoffelijke lichaam, zodat je je eerste(maiden) reis naar de galaxys kunt hebben.
 
Dus daarom is een van de dingen die gebeuren, dat je stoffelijke lichaam een dier is. Nu, dieren weten wat ze nodig hebben. Als je een hond hebt, zal een hond weten wanneer hij hongerig is. Een hond zal weten wanneer hij water wil. Als je blij bent, zal de hond dat weten. Als je verdrietig bent, zal de hond dat weten. Dus je stoffelijke lichaam is een prachtig informatie systeem. Maar zoals alle informatie stelsels moet je die gekalibreerd houden. Als je computer niet was gekalibreerd, als je kalibratie niet op het internet zat, zou je geen internet krijgen. Jullie moeten je bewustzijn met je stoffelijke lichaam kalibreren. Jullie stoffelijke lichaam geeft je veel informatie over Ascentie.
 
Jullie stoffelijke lichaam zal eerst zeggen – ‘als je dit voedsel eet dan zullen we laten zien hoe je Lichtlichaam zal antwoorden.’ Now, Suzille, het begon ermee dat haar hele dieet totaal werd veranderd omdat haar lichaam bepaald voedsel niet toestond.
Daarna zal het lichaam zeggen: “Je moet deze energie door je lichaam laten gaan als je wilt dat ik een zeer functioneel lichaam zal zijn. Dus dan moet je je yoga doen, of oefeningen, of acupunctuur hebben, of een massage krijgen. Dus je lichaam wordt het levende wezen dat je vertelt hoe je de stoffelijkheid transmuteert in een hogere frequentie. Begrijp je wat we zeggen?
 
Steve: Ja. Ik moet nu overgaan naar het onderwerp van overvloed als dat goed is voor jullie.
 
Arct: Dat is goed. Het is een heel driedimensionaal onderwerp.
 
Steve: Ja, jullie zeiden terug in maart 2013 dat de komst van overvloed een zaak van frequentie was en van vibratie. Kun je nu iets zeggen over wat er gebeurde sedert 2013 met onze frequentie en welke inslag er zit op de nadering van overvloed?
 
Arct: Wat er is gebeurd is dat het Licht lichter is geworden en het duister is donkerder geworden omdat de scheiding van werelden is begonnen.
 
Steve: Wow! Waarom praten we niet over de scheiding van werelden de volgende keer als we elkaar weer ontmoeten want dat is een onderwerp op zichzelf dat fascinerend is. Ga verder.
 
Arct: Dus daarom wordt de driedimensionale overvloed gemeten in termen van geld, in termen van financieel welzijn. Dit is een relativiteit, als je kijkt naar de gehele leeftijd van Gaia, een relatief nieuw concept dat naar voren werd gebracht door de mensen die geld beheersen – de Illuminatie. Het was normaal dat je zeer rijk was als je een gezonde boerderij had en gezonde kinderen en goede buren en iedereen kwam samen en mensen die de gewassen hadden deelden de gewassen en de mensen die de dieren hadden deelden het vlees. Iedereen werkte samen als een mens, gewoon zoals op de Nieuwe Aarde. Niemand had een beurs. Ze hadden geen geld. Je had misschien wat klein geld onder je matras gestopt maar je gaf dat geld niet uit. Je deelde het met elkaar.
 
Maar dan kwamen de Iluminati binnen met televisie en begonnen iedereen te vertellen dat ze dit moesten kopen, dat moesten kopen en je was een goed mens als je genoeg geld had om dit te kopen. Toen begon het allemaal over geld krijgen dat je wilde, terwijl eerder, je kreeg wat je wilde door te werken en door vriendschap. Natuurlijk begon dat voor de televisie, maar de echte overheersing van geld boven spiritualiteit begon met de commercials op de televisie.
 
Steve: Niet met advertenties in bladen? Ik denk niet in die mate.
 
 
Arct: Nee, nee. Je kon de pagina omslaan om niet naar de advertentie te kijken maar op de tv was de commercial er ook en je moest naar de hele commercial kijken om terug te keren naar je show.
 
Steve: Interessant. Ik weet niet hoe we hierover kunnen praten terwijl we niet kunnen praten over de scheiding van de werelden. Misschien moeten we dit specifieke gesprek tot een volgende keer bewaren.
 
Arct: Overvloed is een staat van het bewustzijn. Nu, toen men in de staat van bewustzijn ging van de “Ik Ben.” En als men zegt – ‘Dank zeggen voor het materiaal dat komt zal dat materiaal zeker verdubbelen.’ – ze hebben het vermogen om dat in hun werkelijkheid te verwelkomen. Nu, veel mensen krijgen veel geld en stoot daar direct doorheen alsof het niet eens bestond. Mensen houden van geld, mensen haten geld, maar geld is gewoon een middel om energie uit te wisselen. Terug in Zuid Amerika was er zoveel goud dat het niets meer betekende. Het was gewoon een andere goud rots. Dus de Inca’s maakten sierlijke tapijten en dat was hun geld. Dus, geld was iets dat moeilijk was te krijgen, dus daarom had het waarde, dus kon je dat uitwisselen, als je dus iets anders wilde. Terwijl jullie transmuteren in je vijf dimensionale bewustzijn, breidt jullie vermogen zich enorm uit om je werkelijkheid te creëren en wat je nodig hebt komt naar je toe. Soms komt het naar je toe dat je geld krijgt om het aan te schaffen. Vaker komt het en omdat het jullie ‘Nu’ is en jullie zijn dan in staat om het te accepteren.
 
Steve: Ik weet voor mezelf dat ik een neiging heb voor een monnik, dus heb ik veel werk te doen in dit gebied omdat ik die onbewuste gedachte heb dat geen-hechting bliss is en het is zeer moeilijk voor me om in onderwerpen zoals creativiteit en overvloed te gaan zoals jullie dat net hebben beschreven.
 
Arct: Nou iedereen heeft zijn eigen pad dat ze gekozen hebben om vertegenwoordiger te zijn … in die incarnatie. En terwijl we allen worden – ons allen betekent allen van degenen die stoffelijke voertuigen dragen in deze “Nieuwheid” – omdat wij alleen meer en meer ontwaken, onze krachten van creativiteit beginnen toe te nemen en onze bron volle toenames, onze intelligentie neemt toe, onze creativiteit neemt toe omdat we naar de vijfde dimensie gaan waar gedachten manifest worden. Daarom als je een negatieve gedachte hebt, die manifest wordt, die gooit je direct uit de vijfde dimensie.
 
Steve: Dat zal een opwindende ontwikkeling zijn om onze gedachten te zien manifesteren.
 
Arct: Alle Opgestegen Meesters gingen door grote lange periodes van meesterschap over hun gedachten. Als iemand zijn gedachten niet kan bemeesteren, kunnen zij Ascentie niet bereiken omdat jullie gedachten zijn – waar je over denkt dat breng je uit. Dat is wat deze planeet is. En als je denkt over iets negatiefs ga je dat uit brengen. Als je een vijf dimensionaal bewustzijn hebt of een hoger dimensionaal bewustzijn, breng je het sneller naar buiten. Dus waar je over denkt dat breng je naar buiten.
 
Steve: Dat is interessant. Heb je nog laatste woorden voordat we het programma afsluiten, vandaag?
 
Arct: Onze laatste woorden gaan over onvoorwaardelijke liefde voor je zelf, om jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben, en om te weten dat zo lang als je liefdevol en respectvol voor jezelf bent, je weet dat je je missie vervult omdat je missie gevuld is met onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijk respect en het vermogen om je werkelijkheid te transmuteren met het Violette Vuur.
 
Steve: Prachtig! Dank je zeer, we zijn zo blij om jullie hier te hebben en we zullen jullie over twee weken weer hier hebben, waar ik echt naar uitkijk. 
 
Sue Lie: Geweldig. Ik kijk er ook naar uit.
Reacties

Matthew’s boodschap via Suzy Ward op 10 december 2015

December 11, 2015 by Paul Backes
 
 
 
Met liefdevolle groeten van alle zielen vanaf dit station, dit is Matthew.
 
Zeker zal een arme ziel er niet mee instemmen dat het jaar zich schijnt in te dammen, maar weinigen wisten wat ze waarnemen terwijl de tijd sneller voorbijgaat, dan zijn het de energie lagen waar de Aarde doorheen gaat of dat de tijd-versneller sensatie sterker wordt terwijl die nog hogere vibrationale niveaus ingaat. Jullie weten dit, maar het is niet waarschijnlijk dat jullie gedachten op dit moment over de werking van de universele wetten gaat, maar eerder over holiday activiteiten, en ons hieraan houdend, zullen we spreken over de traditionele muziek van dit seizoen.
 
Jullie luisteren, zingen of spelen instrumenten voor godsdienstige muziek, majesteitelijke koor werken, kerstmuziek, en populaire wijsjes, maar je kunt je misschien niet realiseren hoe betekenisvol dit jullie wereld beïnvloedt. Buiten de eerbied en groot genot – en dat is in zichzelf immens zegenend – zenden jullie tonen en lyrische muziek van bekende muziek vibraties uit die sterke emoties op roeren. We verheugen ons met iedereen, voor wie dit de opwinding is van festiviteiten met familie en vrienden, godsdienstige observaties, concerten of speciale andere gebeurtenissen. 
 
Deze vibraties intensiveren ook de gevoelens van mensen die verdriet hebben van een verloren geliefde of zijn ziek of thuisloos en hongerig, en het is de heersende emoties die de individuen beroeren om uit te reiken naar degenen in nood voor gezelschap en andere hulp. Meer overvloedig dan ooit eerder, wordt er oplifting gegeven door zorgende harten en ontvangen met verblijde harten, en het licht dat het hierin creëert gloeit schitterend!
 
Het belang van muziek is veel meer dan alleen van het seizoen, het speelt een vitale rol in jullie leven door het hele jaar heen. Wat sommigen noemen “Muziek uit de sferen” – zijn de glorieuze tonen van viool instrumenten die waarschijnlijk het idee naar boven halen dat zielen in de hemel de eeuwigheid door brengen door op een harp te spelen – welke vibraties produceren met frequenties die het universum in balans houden; en als microkosmos van het universum, ontvangen jullie die balancerende zegeningen in dezelfde mate als jullie ontvankelijkheid.  
 
Alhoewel het beeld van de eeuwige harpisten in het Nirvana ver van de realiteit is, zijn er vele duizenden, en soms miljoenen of zo, musici en instrumenten omdat muziek essentieel voor het bestaan is van het werelds bestaan. Specifiek de vibraties van de strijkstok houdt hun omtrek/perimeters flexibel en alles in het rijk in aanpassing en dat is niet te vervangen voor het helen van mensen die aankomen met getraumatiseerd psychen of beschadigde etherische lichamen.
 
Op veel dezelfde wijzen helpen Nirvana’s componisten en muzikanten jullie. Ze geven voortdurend muziek aan de Aarde door zodat de mensen de hoge vibraties kunnen absorberen die onderdrukte gevoelens kunnen vrijlaten – (emotionele catharsis, zoals je wilt) en behalve ziekte die een contract-keuze is, helpt de vibratie lichamen om opnieuw aan gezondheid te winnen.
 
Jullie mooiste muziek – symfonieën, concerten en andere klassikale werken die wetenschappers hebben laten zien, helpen de mensheid, dieren en planten om te gedijen – stammen oorspronkelijk uit de hemelen en werden “doorgefilterd” naar jullie componisten op zielenniveau. Sommigen droegen hun werken op aan goddelijke inspiratie, en daar muziek vanuit de ziel komt, gaven componisten hun verdienste aan waar het verdiend was.
 
Wat nooit uit enige goddelijke bron is gekomen zijn de disharmonische, onwelluidende geluiden van heavy metal en hard rock, die vaak lyrieken hebben die ook zeer lage vibraties uitzenden. Dit soort geluiden ontnuchteren jullie energiestelsels, scheppen onbalans en verminderen het vermogen van het lichaam om licht te absorberen; dat beïnvloedt nadelig jullie emoties, stoffelijkheid en mentaliteit, dus verstompen ze spiritueel en bewust besef.
 
Terwijl neo klassieke composities enigszins hetzelfde effect kunnen hebben, schreven componisten die specifiek gevoelig zijn voor Aarde’s energie, welke Gaia’s foltering weerspiegelden totdat haar planetaire lichaam’s ascentie zeker onderweg was; en negativisme in meer huidige duistere activiteit ligt onder de atonale werken van latere componisten.
 
Nu dan, zelfs een aantal van jullie had ons commentaar niet aangevraagd, we zouden gesproken hebben over een betreurenswaardig deel van wat anders in dit seizoen buitengewoon bedachtzaam, vriendelijk en genereus is – de spirit waarin een aantal landen Syrische vluchtelingen verwelkomen. Velen in het Congres van de Verenigde Staten en sommige presidentiële kandidaten brengen in plaats daarvan in de burgerij vrees voor de vluchtelingen. Sommigen handelen uit ware zorg, en zijn bezweken aan de angst die gevoed werd; anderen gebruiken angst om politiek het ijzer te smeden als het heet is, zeg maar.
 
Niet alleen is vrees een zeer vergrote energie die licht blokkeert, daarmee blokkeert het ook empathie, sympathie, medeleven en rationele gedachte, het is wild besmettelijk. Enkele mensen die publieke aandacht hebben, breedvoerig geholpen door de grote media, kunnen de bevolking “infecteren” – dat is wat er in de VS gebeurde(t), waar veel mensen bang zijn om in wijkplaatsen te voorzien voor elke vluchteling. Wij eren en prijzen alle zielen in dat land en rond jullie wereld die denken en feitelijk spreken: De vluchtelingen zijn geen terroristen, ze vluchten van oorlog en terrorisme weg.
 
Om veilige havens te bereiken, riskeren zij hun leven door ruwe wateren over te steken in kleine over-bemande bootjes of door moeilijke, vermoeiende overtrekken via het land. Zou een terrorist zoals de miljoenen vrouwen, mannen en kinderen, die hun huizen verlaten, hun bezittingen en levensonderhoud verlaten om een dergelijk reis te maken? Ja, dat is mogelijk, maar rationele gedachte is: Met geen verzekering van overleving noch het vermogen om explosieven materiaal mee te dragen, iemand met een vernietigende missie zou eerder reizen met snel en veilige middelen die de noodzakelijke materialen kon transporteren.
 
Met onvoorwaardelijke liefde voor Gaia en ieder voelend wezen op haar planetaire lichaam, zenden verre en veraf beschavingen wier grootheid en macht ver voorbij jullie voorstelling ligt, hun intensief licht om vrees op te lossen zodat elk hart zich voor liefde kan openen. Liefde is de sleutel voor de wereld en waarom jullie hier zijn om te helpen scheppen en jullie zouden je net zo bemoedigd voelen als wij, als je het licht kon zien dat straalt vanuit alle zielen die antwoorden. We zetten een streep onder een regel van een lezers e-mail: “Ik wens zo dat iedereen zich geliefd en warm voelt – ieder levend Wezen in ieder koninkrijk.” Terwijl die gevoelens jullie wereld doordringen, zal Aarde het prachtige Eden zijn dat ze eens was en al haar leven zal floreren zo harmonieus als het eenmaal was.
 
“Vraag Matthew of we moeten bidden voor de mensen die zijn gestorven. Als wij zouden sterven op een bepaalde manier, tijd en dag, wat brengt het voor goed aan die ziel? Is bidden en meditatie een oplossing voor alles in het drama waar de wereld in zit?” Eerst herhalen we iets dat in vorige boodschappen is gezegd: Elk van jullie gedachten en gevoelens zijn een gebed. Moeder, we willen informatie geven die verder gaat dan het beantwoorden van deze vragen. Kopieer graag wat ik je lang geleden vertelde, toen ik in het Nirvana leefde.
 
[Het volgende stuk is een uittreksel uit het hoofdstuk “Gebed” in: Matthew, Vertel me over de Hemel]
 
Matthew, zijn de effecten van gebeden verminderd als de mensen niet naar de kerk gaan, ook al kennen zij de waarde van groepsenergie?
 
M: God bedoelde nooit dat er kerken van enigerlei soort moesten worden gebouwd. De prachtige kathedralen zijn ideeën van de mens, niet van God. De kerk zit helemaal in de ziel. Kerk is iemands gevoel van eerbied, van dankzegging. Het is het opheffen van de spirit in de liefde en licht van God. Op deze wijze is de kerk een apart gebed die het vermogen heeft om het universum aan te raken.
 
In een kerk gebouw dat gevuld is met biddende mensen, kunnen er maar een paar zijn wier gebeden een zuivere en krachtige energie stroom vasthouden. Veel mensen bidden met een alleen een vage rituele observatie, zonder werkelijke energie. Anderen bidden in zulke extreme wanhoop dat hun energie verstoord is en een tegengesteld effect heeft op henzelf maar ook geven ze negativiteit door aan het universum. Een zachte energiestroom is wat positief elke ziel en het universum raakt, geen waanzinnig bidden over specifieke condities. Het is evenwicht in energie die onderhoudt en troost.
 
Ik spreek niet over de bedoeling van gebed, maar alleen over het effect van de energie die betrokken is bij het bidden. De energie die is uitgebracht in een gebed voor een totaal egoïstisch, hebzuchtige bedoeling kan net zo intens zijn als een gebed dat uitgebracht is voor de veiligheid van een geliefd familielid of vriend. De bedoeling is opgenomen als een aspect en de energiestroom, of kracht wordt opgenomen als een andere.
 
Verder, iemand die bidt voor een specifiek resultaat betreffende een ander kent van die ziel niet de voor-de-geboorte overeenkomst. Condities of gebeurtenissen waarvoor de bidder vraagt zodat die worden veranderd, kunnen precies die zijn die de ziel koos voor zijn levens lessen. Het zelfde is waar van gebeden voor iemand zelf, want jullie bewustzijn is zelden in communicatie met jullie ziel.
 
Dus, bid voor je zelf of iemand anders hoogste goed en stuur geen intense emotie naar een specifiek resultaat van wat je wilt. Het resultaat is NIET jouw bewuste keuze. Je kunt een gevoel van opluchting krijgen bij dit weten, die wordt geregistreerd in je gevoel als vrede. Dat laat energie verder onbelemmerd verder gaan, niet alleen in jullie stoffelijke en psychische zelf, maar voortgebracht als harmonie in Aarde’s bewustzijn.
 
Moeder, ik weet dat je gehoord hebt dat gebeden “voor de doden” belangrijk zijn en je hebt je afgevraagd waarom dit nodig zou zijn. Nou, we zijn niet “dood” maar daar deze toewijzing gaat over zielen in dit rijk, wil ik je verzekeren dat gebeden voor ons echt wel belangrijk zijn. 
 
Ik bedoel niet alleen voor degenen die hier aankomen met grote behoeften aan troost en healing, maar ook voor ons wier levens vitaal en vibrerend zijn met doorgaande lessen en spirituele groei. Natuurlijk hebben we die nodig en verwelkomen jullie gebeden! En weet alsjeblieft dat ze specifiek welkom zijn als ze in evenwichtige energie zijn, want die gebeden zijn de meest gunstige voor ons en voor jullie, onze geliefden.
 
Dank u moeder. “Is gebed en meditatie de oplossing voor allen in dit drama waarin de wereld is? Smeekgebeden meer dan een ja of nee antwoord.” Absoluut met licht gevulde gedachten en gevoelens zijn essentieel – ze gaan het collectieve bewustzijn in, concentreer je daarop wat erbij past en breng die energie stromers terug naar jullie wereld.
 
Maar actie is ook essentieel. Het vertellen aan familie, vrienden en medewerkers waarom je je optimistisch voelt over de toekomst kan hun vrees tot bedaren brengen en hun laag-vibrationele pessimisme omkeren. Niet ieder van jullie kan deelnemen aan nationale of internationale organisaties wier inspanningen gezonden worden naar vrede, rechtvaardigheid, milieu bewaring of dierenrechten, bijvoorbeeld; maar je kunt wel hun inspanningen ondersteunen door de energie die je uitzendt met het ondertekenen van petities en geld donaties als je omstandigheden het toelaten.
 
Misschien ben je in staat om in lokale groepen vrijwillig te werken welke voorzien in waardevolle gemeenschapsdiensten; en door geïnformeerd te worden over kandidaten voor openbare dienstverlening, je kunt stemmen op degenen die jullie het best gekwalificeerd vinden. En we laten je eraan denken dat als je gewoon op goddelijke manieren leeft, je al licht straalt in de wereld – onderschat nooit de kracht van jullie licht!
 
“Aarde’s bevolking is meer dan 6 miljard en groeit nog. Matthewe zei dat etherische lichamen massa hebben. Nemen die ook ruimte in? Wat gebeurt er als de Nirvana’s ruimte afloopt/opraakt?” Ja, etherische lichamen “nemen ruimte in” maar nooit kan het Nirvana ooit overladen worden en nog minder geen ruimte meer hebben. Niet als de Aarde en andere planeten die hun vorm en maat aannemen, hebben Nirvana’s onderlinge flexibele lagen onbeperkte uitbreidingscapaciteit.
 
Alle lagen bieden leer voordelen en prettige behuizing accommodaties, maar omdat de hogere dimensies ook buitengewone schoonheid, diversiteit en manifesterende mogelijkheden hebben, gaan talloze zielen uit andere werelden daar op vakantie, leren of wonen ontwikkelde klassen bij of rusten na een moeilijk leven. Bezoeker en tijdelijke bewoners, die allen zijn van de vierde dichtheid of hoger in zielen ontwikkeling, kunnen lichamen hebben met aanzienlijk meer massa dan etherische lichamen.
 
Het is de spirituele status die de ingang naar dit multi-beschavingsmilieu toelaat waar mensen met diverse lichaamsstijlen, kleding, interesses en talenten zich gelukkig vermengen met elkaar en met Aarde’s dieren. Het leven in die delen van het Nirvana is subliem! En, alhoewel ze jullie godsdienstdwalingen kennen, voegen bezoekers en anderen die er tijdelijk wonen zich bij de bewoners van de Aarde om met jullie de spirit van dit heilige seizoen te vieren, en hun gecombineerde hoge vibraties voegen toe aan het gloeiende licht in jullie wereld.
 
Liefste familie, zing: “Joy to the world”  en “Vrede op Aarde, de Goede Wil naar de mensen”- naar alle zielen – met gevoelens van liefde, dankbaarheid voor de zegeningen in jullie leven en vergeving van degenen die niet willen dat die woorden ooit waar worden. De waarheid van de woorden komt al overvloedig voor in de volheid van Aarde’s Gouden Periode in het continuüm en komt nog gelijkmatig meer naar die wereld die jullie helpen om haar in de lineaire tijd te scheppen. Laat de blijdschap van dit seizoen doorgaan door je hele nieuwe jaar en houd je licht helder schijnend.
 
Altijd is onze onvoorwaardelijke liefde met jullie, en vele broeders en zusters uit andere thuislanden reizen direct naast jullie.
__________________________
LIEFDE  en  VREDE
 
Suzanne Ward Website: The Matthew Books Email: suzy@matthewbooks.com
 
Opmerking van Suzy Ward: Ik wilde dat ik tijd had om ieder apart te bedanken die de waardering heeft geschreven voor de boodschappen om hen te vertellen hoe betekenisvol hun briefjes voor mij zijn. Ik doe dat niet, maar accepteer allemaal mijn innige dank en wensen voor jullie nieuwe jaar om met zegeningen te worden gevuld.
 
Reacties

 Dit bericht komt van de Rainbow-Phoenix,
en is een petitie aan onze Galactische Broeders en Zusters:
 
Bron:  Rainbow-Phoenix  lloyd@rainbow-phoenix.ccsend.com
21 december 2015
 
Hier volgt de volledige tekst van de petitie:
 
Declaratie van Soevereiniteit en Petitie aan onze Galactische Broeders en Zusters om Assistentie.
 
Instructies:
 
Dit is geen getekende petitie die je naar iemand toezendt – je leest dit hardop voor.
Je kunt dit delen met anderen die hun stemmen ook willen toevoegen aan het verzoeken van de Hogere Krachten/Legers om assistentie en tussenbeide komen.
Je kunt deze Verklaring en Petitie om Assistentie altijd doen als je voelt dat dit de juiste tijd voor jou is, privé in je eigen ruimte.
 
In de petitie wordt er gevraagd dat je je naam zegt na het openingswoord: “Ik”...
 
Overzicht:
De situatie, heden op onze planeet, heeft een kritiek punt bereikt.
 
Als je voelt dat je iets wilt doen, maar je voelt je nog wat onzeker over wat je wilt doen, denk er dan over na dat je je stem wilt toevoegen aan de velen die niet in overeenstemming zijn met de daden en het bedrog van regeringen die claimen dat zij de wettige stemmen van het volk zijn. 
 
Wij realiseren ons dat de krachten die in deze tijd tegen ons zijn, methodes en technologieën toepassen waar wij niet mee bekend zijn of een overeenstemming mee hebben.
 
Wij begrijpen dat er vele schepen aan onze hemelen zijn die gevuld zijn met welwillende Galactische Wezens die naar onze progressie kijken en deze monitoren.
 
We begrijpen dat het cruciaal is dat wij de Mensheid en deze Planeet verder brengen naar een hoger niveau of frequentie. Dit is vitaal voor de gezondheid en het welzijn van niet alleen de Mensheid maar ook voor onze geliefde Moeder Aarde en al haar Kinderen.
 
Wij ruimen onze persoonlijke sjablonen op en werken om onze niveaus van bewustzijn naar een punt te brengen waar transformatie plaats vindt. Wij zijn kinderen van Moeder Aarde en ook haar Bewaarders/Guardians. Het is onze verantwoordelijkheid om de Mensheid en de Planeet door deze problematische tijd heen te brengen.
 
Daarom hebben wij het recht om de Goddelijke Bron en Spirit maar ook onze Galactische Broeders en Zusters te verzoeken om assistentie. We vragen dat bijstand wordt verleend om het effect van corrupte delen te neutraliseren, of die nu Menselijk, Buitenaards of Intra-dimensionaal zijn, zij die manipulatie en bedrog gebruiken om de Mensheid naar slavernij te brengen. Wij vragen om assistentie hoe dan ook die ons naar het punt van transformatie brengt, zodat we opnieuw onze rechtmatige plek in de regering van onze thuis Planeet en ons leven kan brengen.
 
 Daartoe bieden wij de petitie aan, die volgt, als een middel waarbij het Individu en het Collectief zichzelf verklaren. Verder, door deze petitie naar de Hoge Spirituele Raden die over de Mensheid toezicht houden, te sturen, verklaren wij onze eigen unieke Soevereine Wezens die om assistente en tussenbeide komst vragen in deze cruciale tijd.
 
De Verklaring van Soevereiniteit en Petitie om Bijstand.
 
“Ik …(gebruik jouw naam) verklaar mij zelf als een Soeverein Menselijk Wezen.
Ik wend mijn recht aan om bijstand te vragen aan de Hoge Raad van de Centrale Zon en alle andere Raden die verbonden zijn met de Centrale Raad, die betrokken zijn bij de Mensheid en Moeder Aarde.
 
Als een Soeverein Wezen, verzoek ik de Hoge Raden om assistentie.
 
Als lid van het Collectief dat de Mensheid is, met de rechten van een Soeverein Wezen, voeg ik mijn stem toe aan het Collectief dat in deze tijd zoekt te ontwaken. Ik vraag persoonlijke assistentie in mijn spirituele leven en de reis van mijn aardse bestaan, en ik ben open om dergelijke assistentie te verkrijgen van degenen die hier zijn, en die wachten op deze aanvraag.
 
Verder voeg ik mijn stem toe aan het Collectief van ontwakende Soevereine Wezens, de ware stem van de Mensheid, met het verzoek dat assistentie en tussenbeide komst worden gegeven in deze tijd om de Mensheid te helpen maar ook Moeder Gaia om door de zeeën van chaos te gaan die de Planeet en het Zonnestelsel beïnvloeden.
 
Ik spreek dit uit in volle overeenstemming met mijn rechten als Soeverein Wezen, om de Hogere Krachten te verzoeken die erop wachten om van assistentie te zijn voor de Mensheid, Moeder Aarde en al degenen die zich onbelemmerd willen evolueren in het Licht van de Goddelijke Spirit.
 
Zo is het.
Zo is het.
Zo is het.
 
Als soevereine wezens hebben we nu de gelegenheid en het recht om onze galactische broeders en zusters te verzoeken om assistentie op deze cruciale tijd op planeet Aarde, als de PTW (de ‘andere kant’, dus) alles en alles naar ons toegooien bij hun wanhopige pogingen om door te gaan om de mensheid te beheersen.
 
Dit is niet hetzelfde als vragen om te worden gereid. Als soevereine wezens mogen we hulp vragen om assistentie tegen technologieën en methodes die tegen ons worden gebruikt door de PTW, die wij niet begrijpen.
 
Dit stuk is geplaatst op de public blog page  van de Rainbow-Phoenix Website. Doe jullie deel om verdere valse vlag gebeurtenissen te voorkomen, enz. die op ons worden bedreven door de PTW ! 
 
Veel dank !!!
 
Namaste Callista and Will RAINBOW PHOENIX
 
Reacties

  

589: Kryon. Kryon, Wat doe jij als je niet werkt?
 
21 december 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
 
VRAAG: Lieve Kryon: Toen ik hier niet was, heb ik Kryon toen ooit al eens eerder ontmoet?
 
Wat doe jij als jij niet bezig bent met assisteren bij het scheppen zoals dit van energie wordt voorzien door het huidige proces zoals zich dit nu op Aarde voordoet?
 
ANTWOORD: (a) Heb jij mij ooit eerder ontmoet? Ja. Jij kent mij goed en jij ziet mij steeds als je komt en weer weggaat van de planeet. Jullie zijn de voorlopers van liefde en omhelzingen vanuit de energieën van Gaia en degenen zoals ik die deel uitmaken van de familie die jou ondersteunt. 
 
Dit is waarom ik velen van jullie ook zo bekend kan voorkomen.
 
(b) Wat doe ik als ik jullie niet help? Dit zal nooit voorkomen want de soort dingen die wij samen doen zijn een doorgaand bouwproces van het bewustzijn van multiversums die nog moeten gaan bestaan, en toch bestaan nu wij erover spreken.
 
Denk eraan als een cirkel van liefde die nooit eindigt…… een feest waar wij allemaal graag deel van willen uitmaken.
 
Kryon
 
Reacties
Awards en mooie dingen.
 

amensamenpuntnlaward.jpg picture by amensame

 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl