Laatste artikelen

 

Ik wens iedereen een fijn leven toe 

 

Lieve groeten van Nolly  

 

  

Wat is nu precies de vernieuwing waar men over spreekt?

Ontvangen door  Berry Vincenta
Geplaatst 9 juni 2016

De vernieuwing zoals aangegeven is eigenlijk een vernieuwing die  al heel lang  speelt in de wereld en in deze schepping. Maar wat er nu op dit moment aan het samenkomen is, zijn allerlei energiestromen die zich uiteindelijk tot één punt gaan richten. En juist doordat al deze verschillende gelaagdheden van energiekrachten samen gebundeld gaan worden, zal dit een zo diepe im- en explosie veroorzaken op alle lagen in deze schepping, dat er daardoor een opschuiving zal plaatsvinden in het totale evolutiepatroon. Het patroon van de evolutie zal gewijzigd gaan worden.
 
De tijd is aangebroken om dit patroon opnieuw vorm te geven, en dan niet meer op de manier zoals het is geweest, dat heeft zijn doel ten diepste gediend, het heeft de mens en zijn totale schepping gevormd tot het punt van nu. Maar dit is nu een volkomen nieuwe golf die in gaat stromen en die voor de gevoelige mensen op uw aarde al zo voelbaar zijn. Maar, nogmaals, de wereld, uw wereld is een wereld van dualiteit en velen zien in deze dualiteit ook de negatieve invloed van vernieuwing. 

 

Het heeft alles weer te maken met de aloude angstpatronen die in het oude evolutiepatroon zo prominent aanwezig is. Daarin is het voor jullie allen van belang om goed uw onderscheidingsvermogen helder te houden. En te zien dat vernieuwing altijd consequenties in zich draagt, omdat het altijd afscheid nemen betekent van dat wat veilig was. Maar dat wat veilig was blijkt nu niet meer zo veilig te zijn, eenvoudigweg omdat nieuwe patronen zich niet meer aan kunnen passen aan oude. En dat zorgt nu al voor de nodige explosies en implosies op uw wereld. U hoeft alleen maar in uzelf en naar uw wereld te kijken, daarin gebeurt het al. maar het zal uiteindelijk op grote schaal plaats gaan vinden op alle lagen binnen deze schepping, vanuit de diepste stof tot in de hoogste geest zal deze enorme trilling  ook voelbaar gaan zijn.
 
Alles maakt daar deel van uit, alles heeft daar ook deel aan. Het zal daarin voor velen een soort van gespletenheid gaan zijn, en er kan ook een soort gesplitstheid gaan optreden, omdat niet ieder bewustzijn op hetzelfde niveau aanwezig kan zijn. Dit is onderdeel van evolutie. Maak u niet ongerust daarover, maar wees u wel bewust van het gegeven hoe belangrijk het is het bewustzijn steeds meer op te rekken en steeds meer te weten waar u staat vanuit uw eigen Zijnsaspect. Niet vanuit uw kleine zijn, want deze fase van klein zijn, van de kleine menselijke persoonlijkheden zullen daarin een enorme verschuiving gaan voelen. Het zal alles op gaan schuiven, ook daarin zullen velen op uw wereld  nog geen raad weten met de vernieuwing die al in hun zelf plaatsvindt.
 
Velen zullen op dat moment werkelijk spoorloos (de weg kwijt) zijn
Het is belangrijk voor u allen als bewuste mens zich dat goed te realiseren. Om het spoor wat u loopt in uw leven, uw eigen stroom en uw spoor in dit leven, werkelijk goed te gronden. En te weten dat uw spoor werkelijk uw spoor dient te zijn vanuit uw eigenheid. Want het heeft ermee te maken dat dát uw ankerpunt zal zijn waarop u sterk zult staan op het moment waarop uw hulp gevraagd zal worden. Mensen die spoorloos zijn zullen mensen zoals u nodig hebben om zich weer op een bepaalde manier in te kunnen herkennen.
 
Want velen zullen ook mentaal daarin volkomen de weg kwijt kunnen zijn. Het is belangrijk om dit te weten, om dit gegeven ook aan u allen voor te leggen zodat u zich kunt realiseren dat alles wat u nu doet aan uw eigen verdere ontwikkeling werkelijk van levensbelang gaat zijn, zowel stoffelijk als geestelijk. Daarin zult u allen een belangrijk deel kunnen bij gaan dragen.

 
U zult toegang krijgen tot hele andere gebieden in het bewustzijn
De vernieuwing zoals die in de wereld zichtbaar is wordt ook uw vernieuwing. Dus datgene wat nu zo door de zwaarte in alles wat u heeft geleerd uiteindelijk heeft kunnen uitkristalliseren heeft daarin nu een hele belangrijke functie. Want wanneer alles opschuift, schuift het ook op in uw bewustzijn. U zult toegang krijgen tot hele andere gebieden in het bewustzijn, in het grote bewustzijnsveld, waar u altijd al aanwezig bent geweest. Maar dan letterlijk aanwezig zult kunnen zijn en vanuit die bron zult kunnen putten waardoor u vanuit die energie zodanig dat mee zult nemen in uw leven van dat moment, dat daarin de verspreiding van dat nieuwe bewustzijn, de verspreiding van dat nieuwe veld als een golf over uw aarde zal kunnen gaan.
 
Niet vanuit de oude manier, maar vanuit een hele dichtbije manier omdat u direct aangesloten zult zijn op dat veld. Wees niet bang voor die vernieuwing, durf nu al onthecht te zijn van al datgene wat er  nu niet wezenlijk toe doet in uw leven. Maak nu al los, al datgene wat niet meer uw leven dient, wat uw groei niet meer dient, maar wat nog steeds oude evolutiepatronen zijn, waarin u meedraait, waarin u het gevoel heeft mee te moeten draaien. En deels is dat zo, maar deels is de andere werkelijkheid al zo zichtbaar. Als u zichzelf de stilte en de aandacht van dat nieuwe veld wilt gunnen, zult u steeds vaker een glimp op gaan vangen van dat wat zo wezenlijk gaat zijn.
 
Wees niet bang en wanneer er nog angst is, ga dat dan niet uit de weg, maar werk daar doorheen. Zodat dit u niet in de weg zal staan op het moment waarop datgene wat samengebracht gaat worden in die enorme krachtsuitstroom en instroom, dat u daar zult staan, vanuit wie u bent. Omdat u wist wat er kwam en u wist wat te doen. U zult daar staan vanuit verbindende energie, vanuit dat wat u werkelijk altijd al heeft geweten. Mijn zegen.
 
Het einde der oude tijden, het einde van een oud evolutiepatroon
 
De andere kant van dit gegeven, het gegeven waarin mensen zich zo vaak verbinden, de duistere kant van deze vernieuwing, het wat ik in uw woorden zal gebruiken, als het doemdenken der mensheid, omdat het einde der tijden daar zal zijn, is deels waar. Het einde der oude tijden, het einde van een oud evolutiepatroon. Als u dit begrijpt zult u ook steeds uzelf helder moeten blijven bezien in het niet meestromen op dat soort energiedraden.
 
Want die energiedraden voeden de oude angstlagen en deze oude angstlagen zijn tot diep in deze schepping geworteld.
 
Niet alleen binnen deze planeet, maar ook in andere levensvormen die daar hun voeding aan onttrekken. Wees u hier allen zeer, zeer bewust van. Want deze energie van de negatieve benadering is een ondermijning van datgene wat werkelijk de bedoeling is en wat ook zijn weg zal vinden. Omdat het nu eenvoudig zo is dat dit de bedoeling is vanuit de evolutie van dit moment. Maar de enorme kracht van het collectief onderbewustzijn die mee dreigt te stromen in de negatieve benadering van dit vernieuwende grote aspect wat komen gaat is belangrijk om onder ogen te komen. Weet dat u allen daarin bent ingebed, maar weet ook dat u daar een andere plaats in dient te nemen om niet meegezogen te worden in al datgene wat als negatieve prikkels op u allen wordt afgestuurd. Wees daarin steeds heel bewust en aandachtig.
 
Mijn zegen.
 
Reacties

 

Dagtekst van Donderdag 9 Juni 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov


De gebogen lijn - symbolische interpretatie
 
 
"De rechte lijn is de kortste weg tussen twee punten, dat is bekend. Maar is het raadzaam om altijd de rechte lijn te nemen? Wanneer je door een stad wilt lopen bijvoorbeeld, kun je dat moeilijk in één rechte lijn doen zonder tegen gebouwen, auto’s en voetgangers te botsen; op dezelfde manier zul je, in dit immense territorium dat het leven is en waarin enorme aantallen mensen zich voorthaasten, zelden direct een doel kunnen bereiken zonder te stuiten op belangen die indruisen tegen de jouwe.
 
Het verdient dus af en toe de voorkeur om de gebogen lijn te kiezen, dat wil zeggen je niet aan anderen voor te stellen door al direct te zeggen: ‘Hier ben ik, ik heb wat te vertellen. Ik heb bepaalde plannen, laat me die realiseren.’ Maak liever een omweg door je aanvankelijk te begeven op plaatsen waar je geen tegenstand ondervindt. En aangezien niet alle gelegenheden even gunstig zijn, moet je ook wachten op het juiste moment om van start te gaan. Dat wil zeggen dat je, om al die goede plannen te realiseren, je beter kunt vermijden je meteen op te dringen. Geef blijk van psychologisch inzicht, van geduld, van soepelheid. Dat is de gebogen lijn volgen."
 
 
 


Reacties

 

9 Juni 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
 
 
 
... Dat er niets onmiddellijk hoeft te gebeuren,
deze minuut, of "op dit moment."
 
Het is prima om voor een ogenblik rust te nemen.
Haal adem en ga dan rustig naar binnen.
Vraag het Leven zelf om je te leiden tot je beste resultaat.
 
Er is niets dat je hoeft te doen, echt, behalve stoppen met het op je eigen manier te doen.
 
... Weet je wat ik bedoel?
 
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
 
Reacties
Benjamin Fulford:


Rothschild Khazariaanse maffia gebruikt vertragingstactieken maar de tijd raakt op

6 juni 2016
 
De strop sluit zich steeds meer om de nek van de Khazariaanse maffia en de Rothschild familieketen. Nadat ze een uiterste datum gemist hebben voor een ontmoeting met een vertegenwoordiger van de White Dragon Society, wordt een vertegenwoordiger van Baron Jacob Nathaniel Rothschild verondersteld morgen ( 7 juni) in de VS een ontmoeting te hebben met een boodschapper van de White Dragon Society. Als de Rothschilds deze ontmoeting missen of falen om een principe overeenkomst te sluiten, dan wordt het jachtseizoen geopend verklaard op de totale genocidale familiegroep beloven de WDS, gnostische Illuminatie en andere geallieerde groepen.
 
Ook, het officiële faillissement op 2 mei 2016 van de Corporatie De VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA heeft deze week onderhandelingen op hoog niveau veroorzaakt tussen VS en Chinese autoriteiten. In Peking wordt een diplomatieke en economische uitwisseling op hoog niveau donderdag afgesloten.
 
 
Opening ceremony of China-U.S. high-level dialogue held in Beijing – Xinhua | English.news.cn
news.xinhuanet.com
 
 
Openingsceremonie van de China-VS dialoog op hoog niveau, gehouden in Peking—  De economische gesprekken gaan vooral over welke delen van de Amerikaanse economische infrastructuur de Chinezen toegestaan zal worden om op te kopen, met de VS die dreigt zijn markten in China te sluiten wat zijn belangrijkste onderhandelingskaart is om een totale Chinese overname van de VS economie te voorkomen. Het andere gerelateerde onderwerp van discussie zal zijn hoe veel van hun VS Schatkist holdings de Chinezen precies zullen moeten afschrijven. Onnodig te zeggen dat de Chinezen volledige betaling zullen vragen in de vorm van VS onroerende goederen, fabrieken en andere bezittingen terwijl de Amerikanen de Chinezen zullen vragen om een zo uitgebreid mogelijke behandeling voor hun haar te nemen als maar mogelijk is
 
Als inleiding op deze ontmoeting, was er de Shangri-LaDialoog, hoog niveau 3 dagen regionale veiligheidsconferentie in Singapore die op zondag 5 juni eindigde. De militaire discussies daar draaiden uit op de VS die probeerde om zoveel mogelijk bondgenoten te verzamelen onder zijn vleugels als mogelijk was aan de Chinese grenzen terwijl de Chinezen zeggen dat ze al op vriendschappelijke basis zijn met hun buren dus, het leger van de VS heeft geen keuze dan samenwerking met China voor een “win, win” oplossing.
 

Er was ook een interessante James Bond soort van show bij de veiligheidsconferentie. Conflicterende nieuwsrapporten die in Indonesië uitkomen zijn het hier over eens.

Een helikopter crashte daar. Vroege rapporten zeggen dat alleen de piloot gedood werd en drie passagiers raakten slechts “licht gewond.” Hoewel, latere verslagen wijzen op anderen die “stierven op weg naar het ziekenhuis.”
 
CIA agenten in Indonesië zeggen dat de helikopter werd neergehaald door een onbekend apparaat, waarschijnlijk een EMP wapen en dat de overlevende passagiers werden neergeschoten. De helikopter had in Singapore 300kilo goud afgeleverd afkomstig van een geheime goudmijn gerund door de Henry Kissinger/Rockefeller factie van de Khazariaanse maffia’s FreePortMcmoran mijnbouw corporatie operaties in Indonesië. Het keerde terug met duizend dollarbiljetten van Singapore met een waarde van $100miljoen VS, toen het werd neergehaald. Het geld, wat verpakt zat in vijf “Zero Halliburton aluminium koffers” wordt nu vermist. Sinds het goud afkomstig was van een door de Khazariaanse maffia gecontroleerde mijn en de betaling werd gestolen, is het tamelijk veilig om aan te nemen dat een anti Khazariaanse groep het geld heeft meegenomen. De boodschap lijkt te zijn dat gouddeals waarbij Aziatisch goud is betrokken via de gepaste kanalen moeten lopen.

In ieder geval, ondanks het tumult tussen China en de VS over de Zuid Chinese Zeeën, en de intrige onder het oppervlak, worden er een grote hoeveelheid overeenkomsten bereikt tussen de VS en de Chinese partijen.

Als deel van deze overeenkomst hebben VS banken toegangscodes gegeven aan het nieuwe Chinees opgerichte CIPS international financieel betalingssysteem, zeggen Pentagon bronnen. Dit zal leiden naar een globale valutareset net als het faillissement van de Deutschebank, zeggen de bronnen.

Deze bewegingen zijn een deel van een lopende campagne om de Nazi factie van de Khazariaanse bende uit te schakelen, zijn meerdere bronnen het over eens. De Panama papers lekken en de afsluiting van buitenlandse belastingparadijzen heeft ze al een flinke dreun gegeven. De campagne om hun drugsgelden af te snijden heeft ook een nieuwe wending gekregen met de sluiting van de meest belangrijke amfetamine fabrieken in Noord Korea, zeggen Japanse militaire geheime dienst bronnen.

Nu, voormalig CIA Assistent Directeur Mike Morell heeft toegegeven op MSNBC tv dat de oorlog in Irak was gebaseerd op leugens.

Degenen van ons die ons nieuws verkrijgen van werkelijke bronnen weten dit al jaren. Hoewel wat belangrijk is, is het feit dat het werd gezegd in de gezamenlijke gecontroleerde media. Wat dit betekent is dat andere gezamenlijke media het citeren en het een deel wordt van de “officiële” publieke opinie. Door het “officieel“ worden, opent het de weg voor de vervolging voor oorlogsmisdaden van de totale Bush/Nazi cabal.

De Nazi’s, voelen de hitte, en in een futiele poging om vervolging voor 911 te verhinderen, “pleegde de voormalige CEO van Zurich zelfmoord,” volgens Pentagon bronnen. Je kunt er zeker van zijn dat onderzoekers van verzekeringsfraude Larry “pull it” Silverstein en zijn gangstersmaatjes insluiten.

CIA bronnen zeggen dat vele Khazariaans maffiosi al gevlucht zijn naar Patagonië in het zuiden van Argentinië. Een bron bij de CIA die recentelijk in Patagonië was zegt dat hij een ontmoeting had met Richard Rockefeller daar. Richard Rockefeller, werd verondersteld te zijn gestorven bij een vliegtuigramp in juni 2014. Als de bron gelijk heeft, lijkt het er nu op dat hij zijn dood in scene heeft gezet om in de gelegenheid te zijn naar Argentinië te ontsnappen.

Echter, het is niet duidelijk of Argentinië de zelfde veilige haven zal zijn voor Nazi’s als na de Tweede Wereldoorlog. De Argentijnse President en Nazi stroman Mauricio Macri heeft sinds kort hartproblemen nadat hij verslaggevers ontmoette. Dit was waarschijnlijk een boodschap aan de Nazi’s dat er deze keer geen ontsnapping naar Argentinië zal zijn.

Top Khazariaans maffioos Benyamin Netanyahu van Israël en de Dalai Lama hebben bescherming gevraagd van Ruslands Vladimir Poetin maar zullen dit niet krijgen, zeggen Russische bronnen.
 
De Khazariaanse maffiosi die nog in de VS zijn zetten de wagens in een cirkel rondom Hillary Clinton en hopen tegen beter weten in dat ze nog steeds in staat zijn om verkiezingsfraude te plegen, moord, omkoping en leugens met de bedoeling president te worden.
 
Echter, Pentagon bronnen zeggen nu dat “Hillary misschien onderuit gaat na de voorverkiezing in Californië met de Clinton Foundation die onderuit gaat voor enorme liefdadigheidsfraude in Haïti, Afrika, India en in de wake van de Aceh tsunami in 2004.Als er gerechtigheid is in de wereld zal Clinton worden aangeklaagd voor massa moord.
 
De Khazarianen denken ook dat ze nog een andere kaart in hun mouw hebben in de vorm van Vice President Joe Biden waarvan ze hopen dat hij goed gaat als Democratisch kandidaat in het geval Clinton wordt gearresteerd. Biden is geen brandschone held. Zijn zoon was betrokken bij olie exploratie en fracking in de Oekraïne onmiddellijk na de Nazi staatsgreep daar. Het is een veilige weddenschap om te zeggen dat een Biden presidentschap een voortzetting van Rothschild controle zou betekenen minus de ergste Nazi’s.
 
Dit hebben de Khazarianen liever dan Republikeins kandidaat Donald Trump, die aanspoort naar werkelijke verandering en massa arrestaties van de criminelen die New York, Washington DC en andere VS machtscentra teisteren. Trump bestudeert nu buitenlandse zaken drie uur per dag met de bedoeling zichzelf voor te bereiden op de baan van het onderhandelen over de internationale rol van de VS, zeggen bronnen dicht bij Trump. Hopelijk is Trump ook volledig geïnformeerd over de frauduleuze Federale Reserve Raad. Hij zou zich ook moeten verdiepen in het verkrijgen van Aziatisch goud of Amerikaans zilver (of beide) voor het ondersteunen van een nieuwe valuta die hij onvermijdelijk zal moeten uitgeven.
 
De Rothschilds en de non-Nazi factie van de Khazariaanse maffia zeggen dat mensen als Trump en de Chinezen proberen om de “huidige wereldorde” omver te werpen. Dit is een geniepige manier om ze te proberen te associëren met hoogst in diskrediet gebrachte Nazi Nieuwe Wereld Orde. Terwijl de plannen voor een fascistische Nieuwe Wereld Orde Regering, ingevoerd na de dood van 90% van de wereldbevolking, gestopt zijn, betekent dit niet dat de “huidige wereld orde,” voort moet bestaan zoals deze nu is. Deze orde heeft geregeerd over een systeem van frauduleuze centrale banken in privé bezit die systematisch de planeet hebben beroofd van zijn hulpbronnen en massale uitsterving hebben veroorzaakt op een schaal die niet gezien is sinds het einde van de dinosaurussen 65 miljoen jaar geleden. Dit frauduleuze systeem heeft ook geleid naar zo een concentratie van rijkdom dat 62 individuen samen een groter bedrag bezitten dan de armste 3,5 miljard mensen op deze planeet.
 
Het is nu tijd voor een fundamentele verandering van hoe we deze planeet runnen. De manier om dit te doen is door het proces van beslissen wat we in de toekomst doen uit handen te geven van centrale banken in privé bezit en in handen te geven van de mensheid. Het geduld van de mensheid en levende wezens van deze planeet raakt op. De tijd voor gesprekken is voorbij, de tijd voor actie is begonnen.

De WDS belooft een einde te maken aan armoede, vernietiging van het milieu te stoppen binnen een paar maanden als het de gelegenheid krijgt om dit te doen. Dit gedaan hebbend, zal het transparante meritocratische en democratische instituten vestigen om zo zeker te zijn van goed bestuur voor de mensheid en levende wezens van deze planeet. Hierop volgend zal het op de achtergrond treden waar het klaar zal staan om opnieuw tussenbeide te komen wanneer de beschaving weer een nieuwe crisis ondergaat als degene waar we nu doorheen gaan.
 
 
Vertaling: Lia
 
Reacties
Een Akashic Perspectief over…

“Persoonlijke Bekrachtiging”

5 Juni 2016 / Jen Eramith MA

 
Hoe kunnen wij een gevoel van persoonlijke kracht vinden wanneer we ernaar streven om onenigheid te vermijden of te buigen voor de pressie van anderen? Hoe kunnen wij met gratie en zonder een gevoel van verlies van persoonlijke macht voor onszelf opstaan?

Ieder persoon zal een individuele psychologische en emotionele opmaak hebben, dat je leidt naar dit soort situaties, en het begrijpen van je persoonlijke neigingen zal je eruit vandaan helpen. Wij zullen jullie informatie geven dat van toepassing kan zijn op iedereen. Het zal aan jou zijn om je eigen pad te ontdekken voor het navigeren van dit soort situaties gebaseerd op je persoonlijke situatie.

De voornaamste innerlijke kracht die leidt naar het verlies van je macht aangaande de pressie van anderen is zelftwijfel. Zelftwijfel is het meest belangrijke ding voor jou om uit je gedachtesysteem uit te roeien, om jezelf in te stellen om met gratie en zonder gemanipuleerd te worden door anderen door moeilijke situaties heen te gaan. In de kindertijd, werd aan de meesten van jullie geleerd om jullie eigen waarheid in vraag te stellen - jullie instincten, jullie intuïtie, jullie gevoelens en jullie behoeften - om te leren hoe het goede in overweging te nemen van diegenen om je heen. Dit is een bruikbaar iets voor kinderen om te leren, omdat het jullie helpt deel te nemen aan het creëren van de maatschappelijke orde. Echter, de meesten van jullie leerden om jullie eigen waarheid veel te vaak en te intens in vraag te stellen en te ontkennen dan goed voor jullie was. Wanneer jullie eenmaal de volwassenheid bereiken, worden jullie capabel van het voordeel te begrijpen van de maatschappelijke orde en om in staat te zijn om te begrijpen welke gedragingen maatschappelijke orde zullen brengen en welke niet. Jullie hoeven jezelf niet langer meer te ontkennen, maar kunnen in plaats daarvan zowel jullie eigen behoeften als de behoeften voor de maatschappelijke orde in overweging nemen. Zelftwijfel dient jullie niet langer meer op de manieren dat het bedoeld was.

Als een kind, werd je gedwongen of onder druk gezet om door moeilijke situaties heen te gaan, of je dat nu wel of niet wilde. Daar, alles dat je zou kunnen doen was een manier vinden om te overleven. Als een volwassene ben je vrij om te kiezen uit een heel scala van reacties op moeilijke situaties. Als een volwassene, heb je een heel scala van reacties beschikbaar voor jou. Je hebt de bekwaamheid om je woorden te gebruiken, je fysieke acties en je lichaam om je waarheid te communiceren. Je hebt zoveel verschillende gereedschappen om te gebruiken om de puzzels waar jij jezelf in gewaarwordt te overwinnen en jezelf eruit vandaan te halen. Maar je zult niets ervan doen totdat je eerst kiest om naar je instincten te luisteren, erop te vertrouwen dat zij juist zijn, en dan begint na te denken over hoe je hen op wilt volgen.
 

De eerste stap in het opeisen van je persoonlijke macht is om de manier te reduceren waarop zelftwijfel in je leven tevoorschijn komt. Reduceer de tijd die je met mensen doorbrengt die bij jou teweegbrengen om aan jezelf te twijfelen. Plan om dingen te doen die van je vereisen om jezelf te vertrouwen. Oefen het zeggen wat je echt bedoelt en verkondig je behoeften in situaties die veilig zijn. Breng iedere dag tijd door met te onderzoeken wat voor jou waar is en raak bekend met je eigen innerlijke stem. Zelfs als de waarheid is dat jij je onzeker voelt, merk dat gevoel op en maak het je eigen. Dit zal jou leiden naar het opmerken van anderen hun gevoelens of gedachten. Doe wat je kunt om te luisteren naar jouw waarheid en geloof je eigen gevoelens. Alleen dan kan je beginnen oprecht jegens jezelf te blijven te midden van de maatschappelijke druk van anderen.

Wat is de aard van zelftwijfel? Waar begon het? Hoe kunnen wij het minimaliseren zodat het ons niet zo sterk beïnvloed?

Het allereerste begin zaadje van zelftwijfel begon toen jullie jezelf voor het eerst als afgescheiden ervoeren en toen ervoeren jullie een ander persoon die een ander perspectief had dan jij. Toen je eenmaal kon begrijpen dat wat je voelde anders was dan dat wat iemand anders voelde, of wat voor jou waar was anders was dan wat voor iemand anders waar was, veroorzaakte dat bij jou om in overweging te nemen dat jouw manier wel of niet waar mag zijn. Natuurlijk, uiteindelijk, zijn er talrijke waarheden in alle situaties omdat andere mensen altijd andere perspectieven hebben. Deze talrijke waarheden zullen altijd bestaan, maar waar de zelftwijfel binnenkomt, is wanneer je ertoe geleid wordt te geloven dat er alleen één manier kan zijn en dat er alleen één waarheid kan zijn. Wanneer je onderwezen wordt of ertoe geleid wordt te geloven dat alleen één waarheid mogelijk is voor iedere gegeven situatie, volgt logischerwijze dat iemand het fout moet hebben, en dit is het zaadje voor zelftwijfel. Natuurlijk zijn er zeer zeker tijden wanneer je het, afhankelijk van de situatie, fout of goed hebt, maar het was in die allereerste ervaring waar je in overweging nam dat andere mensen die anders dachten dan jij het goed zouden kunnen hebben dat ervoor zorgde dat jij dacht het fout zou kunnen hebben -- het bracht een vraag naar boven over de legitimiteit van je eigen ervaring. Dat was het ware begin van zelftwijfel.

De gezonde manier om te groeien door die ervaring is, dat je worstelt met het idee van goed en fout, met waarheid en fictie. Voor een gezonde psyche, kom je er in de vroege kindertijd toe het verschil te leren tussen waarheid en fictie en tussen wat goed is en wat fout is. Om deze dingen te leren, is het bruikbaar om tijdelijk het idee te geloven dat er een duidelijke streep in het zand is, dat de dingen eenvoudig het ene of het andere zijn. Terwijl je ouder wordt, wanneer je eenmaal de vroege kindertijd verlaat, is de meest gezonde manier waarop een menselijk verstand kan ontwikkelen, om in staat te zijn om lagen van waarheid en talrijke perspectieven te herkennen en om in staat te zijn het grijze gebied ertussenin te zien van wat goed is en wat fout is. Dat is een proces dat door kan gaan van de late kindertijd doorgaand naar de adolescentie in/naar de vroege volwassenheid. Als aan jullie niet de kans/mogelijkheid gegeven wordt om volledig zowel het verschil tussen goed en fout als het grijze gebied ertussenin te begrijpen, dan zouden jullie dit nog steeds aan het leren kunnen zijn de gehele weg naar het einde van jullie levens.

Het is in dit proces waar zelftwijfel aan het begin houvast neemt. Zelftwijfel is noodzakelijk en belangrijk omdat het jou aanzet om in overweging te nemen dat je het fout zou kunnen hebben. Dat maakt ruimte voor jou om te leren wat goed is als je eerste instinct of impuls of gedachte over iets fout was. Dus zelftwijfel is belangrijk. Het geeft je bescheidenheid/nederigheid, het geeft je een open geest, en het maakt ruimte voor jou om te zien wat je moet leren. Die versie van zelftwijfel is zeer bruikbaar. Het is wanneer je vasthoudt aan zelftwijfel als een manier van het navigeren van iedere omstandigheid -- het is wanneer je zelftwijfel verder draagt dan het behoort -- dat je in moeilijkheden zult geraken. Wanneer zelftwijfel een constante gewoonte wordt, zal je jouw instincten en je intuïtie negeren, en dan zal je in het aangezicht van de maatschappelijke druk aarzelen.

Bijvoorbeeld, stel je voor je hebt een vriendin die een nieuwe vriend heeft. Je vriendin is zeer opgetogen om jou haar nieuwe vriend te laten ontmoeten. Zij houdt echt van hem en ze hoopt dat jij hem aardig zult vinden. Wanneer je deze nieuwe vriend ontmoet, vertelt je eerste instinct jou dat je deze persoon niet aardig vindt. Er is iets aan hem dat onveilig aanvoelt, er is iets aan hem dat misleidend aanvoelt, er is iets aan deze nieuwe persoon dat voor jou niet goed aanvoelt. Als je nog steeds leeft met het perspectief dat er alleen één waarheid kan zijn, dan ben je verplicht aan je eigen instinct te twijfelen. Je moet kiezen te geloven dat je vriendin het goed heeft of dat je eigen instincten het goed hebben. In dit geval, zou het kiezen om je eigen instincten te volgen betekenen dat je de vriendschap verliest, en mag je verleid worden om dicht bij je vriendin te blijven door je instincten te negeren en te ontkennen wat voor jou waar is.

In plaats daarvan, als je ertoe gekomen bent te erkennen dat er talrijke waarheden zijn en ieder perspectief goed zou kunnen zijn, dan word je niet langer geconfronteerd met de noodzaak om je eigen waarheid te ontkennen.

Wanneer je talrijke perspectieven omhelst, heeft je zelftwijfel minder macht omdat je meer ruimte hebt om met flexibiliteit en creativiteit te reageren op de situatie die voorhanden is. Je zou kunnen beseffen dat je vriendin werkelijk verbonden is aan deze nieuwe vriend, maar deze nieuwe persoon past helemaal niet bij jou. Beide van deze kan waar zijn en je kunt beide omhelzen. Je draagt niet langer meer de vraag van of je het goed of fout hebt, of dat je het verdient om in je waarheid te staan. In plaats van aan jezelf te twijfelen, kan je creatieve manieren vinden om je vriendin haar geluk te vieren en jezelf te beschermen van wat niet bij jou past. Je zou kunnen kiezen om tegen je vriendin te zeggen dat je haar ondersteunt, maar dat je geen tijd wilt doorbrengen met haar nieuwe vriend. Of je zou kunnen kiezen om tijd met de nieuwe vriend door te brengen, maar een energetische en emotionele afstand te handhaven die jou beschermt.

Je zou spirituele technieken kunnen gebruiken om een barrière van energie om je heen te bouwen, of je maakt een afspraak voor een intuïtieve lezing of luistert naar je dromen om meer te leren over wat je karmische geschiedenis zou kunnen zijn met deze persoon. De mogelijkheden worden eindeloos en zij allemaal omvatten het omhelzen van jouw waarheid en voor jezelf te zorgen. En dit is zelf-bekrachtiging.

Wanneer je in zelftwijfel leeft, raak je geblokkeerd door de vraag of je het goed of fout hebt, of dat je behoeften belangrijk zijn of niet. Wanneer je beslist om te luisteren naar je instincten en je eigen waarheid gelooft, maakt het voor jou ruimte om te stoppen met aan jezelf te twijfelen en creatief te reageren op wat voor maatschappelijke situaties dan ook waar jij jezelf in gewaarwordt. Zelf-bekrachtiging begint met te luisteren naar en te geloven in je eigen gedachten, emoties en instincten. Alleen dan kan je helder nadenken over welke te volgen en wat voor acties te ondernemen.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

©2016 - This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/


Reacties
  JULLIE ZIJN HET ZAAD – HET STERRENZAAD – DAT OPKOMT OM TE Bloesemen

De Sirius Familieleden van Licht:2 JUNI 2016 / Shogun Amona
 

Geliefde Aarde lichten – geliefde aarde mensen – we verwelkomen jullie in totale eenheid en harmonie – wij zijn de Sirius Familieleden.
 
De veranderingen – die zich meer en meer voordoen in jullie en op wereldschaal – worden duidelijker en veel mensen erkennen – dat het leven ook gemaakt is van een zielen aspect en niet alleen van stoffelijk bestaan is.
 
De scheuren in de matrix van dualiteit zijn duidelijker dan ooit – en veel mensen richten hun aandacht en focus naar binnen. Zo spoedig als jullie je gewaar worden van de relatie tussen je innerlijke en uiterlijke wereld – wordt je opgeroepen – als schepper – als een bewuste schepper – om de Nieuwe Aarde mee-te-scheppen.
 
Elk moment biedt onbeperkte mogelijkheden – om het oude te transformeren en om – het Nieuwe - te accepteren en tot bloei te brengen – de liefde voor zichzelf. 
 
Jullie zijn het zaad – het sterrenzaad – dat opkomt om te bloeien – omhoog gaat naar een volmaakte bloei en dit ontwikkelt zich in een golf liefde – wat ooit eerder gezien werd zich transformeert in onvoorwaardelijke vergeving – diepe inzichten en blijde verwachtingen.
 
En op deze wijze wordt liefde de nieuwe basis voor alles – wat jullie doen.
 
Gaia ondersteunt dit proces intens. Gaia is klaar – om los te laten en alle ingehouden energieën op een versnelde wijze te transformeren.
 
Dit zijn monu-mentale veranderingen – Lieve Mensen – daarom: centreer je en wijd jezelf toe aan dit proces. En vraag altijd om leiding – als je druk voelt – als je gedesoriënteerd bent of hulpeloos. De Hemel en alle lichtwezens zijn tot je dienst.
 
Wij zijn hier en we houden van jullie.
 
Wij zijn de Sirius Familieleden – Jullie zusters en broeders van de sterren.
 
In Liefde, Vreugde en Vertrouwen … Shogun Amona
 
 
Vertaald door  PetraSt
 


Reacties
Sheldan Nidle - 7 juni 2016
 
 

9 Akbal, 16 Pax, 12 Manik
 
Selamat Jalwa! Dat waar jullie lang op hebben moeten wachten begint vorm te krijgen. Er is opdracht gegeven om een belangrijk deel van de humanitaire- en welvaartsfondsen vrij te geven. Nieuwe schema’s om deze realiteit te bevrijden van de cabal en haar ontelbare handlangers zijn nu geïnstalleerd. Het duister realiseert zich dat haar tijd nu voorbij is en dat verschillende lagen van sleutelarrestaties ofwel nu gaan beginnen of in anders zijn gepland. Herziene overeenkomsten worden op dit moment geïmplementeerd aangezien een nieuw transfersysteem van fondsen bezig is van start te gaan. De verwachting is dat de verkiezingen in de V.S. zullen worden uitgesteld wanneer een nieuw NESARA-bestuur formeel kan worden afgekondigd. Wanneer deze ontwikkelingen zich hebben gemanifesteerd zullen er publiekelijk een aantal aankondigingen worden gedaan. Deze zaken beginnen op het hele internet nu op te duiken terwijl, één voor één, sleutelcorrespondenten zich bewust worden van wat er nu aan het ontstaan is. Deze verslagen worden nu verspreid om sommigen van jullie te informeren over wat er bezig is te worden voorbereid, dan wel aan de horizon verschijnt. De tijd van een lange periode van mondiale invloed door de cabal zal binnenkort voorbij zijn. Dit proces nam meer tijd in beslag dan we aanvankelijk hebben voorzien, maar wat we verwachtten is op het moment bezig zich te ontvouwen! 
 
De financiering liep volgens een zeer strikte weg die door onze verschillende Aardse bondgenoten werd gemanaged. De komende ontwikkeling zal daarom een publiekelijk gearrangeerde arrestatie van belangrijke cabal figuren zijn. Deze plotselinge storm aan arrestaties is het resultaat van dat de cabal dit proces zo lang mogelijk heeft vertraagd. De duistere garde had zeer veel vrees voor onze detentie-faciliteiten. We hebben eenvoudigweg een aantal van hun eigen detentiecentra genomen en aanpassingen gedaan zodat ze aan onze eigen eisen voldeden. Deze arrestantencentra zullen hen huisvesten totdat onze mentoren arriveren. Op dat moment zullen ze worden overgebracht naar een plek die meer past bij wat gewenst is bij de voorbereiding op hun verandering naar volledig bewuste Wezens van Licht. Deze tijd van beperkt bewustzijn is daadwerkelijk een “spel” dat aanvankelijk onder toezicht stond van de Anunnaki. Ons doel is om, met advies van de Hemel en op het juiste goddelijke moment, deze realiteit te wijzigen en eenieder van jullie naar volledig bewustzijn te brengen. Dan zal jullie huidige “spel” zijn uitgespeeld en worden vervangen door een nieuwe volledig bewuste realiteit. Een nieuwe serie bewustzijnsdoelen zal de norm worden. 
 

Deze veranderingen in jullie psyche zijn van essentieel belang voor de algehele uitkomst. Terwijl jullie in je bewustzijn hogerop komen worden jullie je opnieuw bewust van hoe deze lagen van jullie realiteit werden geconstrueerd. De Hemel heeft opnieuw gearrangeerd hoe een meer met bewustzijn gevulde laag verlaagd werd toen de Atlantiërs en hun gelijken de oppervlakte van jullie planeet verlieten. De resulterende opbouw was onbruikbaar voor de doelen van de Anunnaki. Het werd als uiteindelijke basis aan de Hemel overgelaten voor dat waar jullie nu doorheen gaan. Wij zijn niet zoals de Anunnaki en hebben de nodige sleutels in handen om deze realiteit gedurende jullie driedaags verblijf in de Kristallen Lichtkamers flink te wijzigen. Wat we zien is dat, terwijl iedere nieuwe bewustzijnslaag bij jullie wordt ingepast, het een vergelijkbare aanpassing aan de dichtheidslaag van deze realiteit veroorzaakt. Terwijl deze werkelijkheid minder dicht wordt, verandert de Hemel langzamerhand de manier waarop dit allemaal in verhouding staat tot de hereniging van Gaia’s oppervlakte- en binnenrealiteiten. Wanneer we komen en de mentoren aan jullie zijn voorgesteld, pas dan zullen we onze speciale herinrichting van deze realiteit beginnen. Zoals jullie kunnen zien zal het beste nog gaan komen!
 
Dit project heeft lange tijd nodig gehad om op gang te komen. Houd in gedachten dat we nog maar sinds de negentiger jaren aan deze missie verbonden zijn. Jullie zonnecrisis is in de vroege zeventiger jaren begonnen. Dus heeft de Hemel bijna twintig jaar gewacht voor we aan het begin van de 90- jaren onze grote vloot erop af hebben gestuurd. Deze kloof was te wijten aan de twee decennia van eerste veranderingen die door de Hemel waren aangebracht na klachten van jullie Anunnaki-opperheren. Toen wij kwamen was er sprake van een soort fait accompli. De Hemel maakte behoorlijk duidelijk dat we hier waren op een speciale missie, daarom diende het bestaande evenwicht niet teveel te worden verstoord. Het eerste decennium werd getekend door de vrede van Anchara die in de midden 90- jaren begon. Onze aanvankelijke taak was om bondgenoten te worden van de verschillende Lichttroepen die over het oppervlak van Gaia waren verspreid. Daarbij moesten we in de volgende decennia verschillende keren de manier van hoe en wanneer onze missie zich zou ontvouwen, aanpassen. Desondanks is deze missie nu volledig in bedrijf en werken we mee de verschillende doelen van de Lichttroepen op deze wereld te bereiken! De tijd voor een grootse mondiale revolutie in bewustzijn is aangebroken!
 
 
 

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Onze verschillende geheime gewijde gemeenschappen voltooien nu de voorbereidingen die zullen leiden tot een aantal sleutelarrestaties en de verwijdering van de huidige Amerikaanse de facto regering die voor het eerst in 1871 illegaal werd geformeerd. Het beëindigen van de tirannie ervan is de voorloper voor de opkomst van de NESARA-ontwerp republiek. Dit nieuwe bestuur, beste Vrienden, is de kracht die legaal het herstel van onze ware grondwet en een zeer noodzakelijke terugkeer naar gewoonterecht mogelijk maakt. Voor de Burgeroorlog werd Amerika geleid door haar geschiedenis en de wijze waarschuwingen van Washington, Jefferson en Madison. De afscheiding van de zuidelijke staten en de lijdensweg en de strijd die de Burgeroorlog was, veranderde dit subtiel. De natie lag open voor een nepbeweging, geleid door een groep boeven en imitatiepatriotten die een onrechtvaardig systeem van terugvordering oplegde, dat uiteindelijk leidde tot de reorganisatieakte voor D.C. van 1871. Deze onbeschaamdheid was het begin van een serie gebeurtenissen die het ware grondwettelijke bestuur in de Verenigde Staten beëindigde.
 
Wij Meesters waren ontzet door hetgeen de cabal had bereikt. Het waren duistere tijden toen de doelen die wij ons in 1776 hadden gesteld totaal genegeerd begonnen te worden. Het zou nog eens 90 jaar duren voordat iemand van het Presidentschap diens invloed gebruikte om het eerste zweem van grondwettelijk bestuur te herstellen. Diens moord maakte het duidelijk dat de tijd voor een manier om het duister en hun web van corruptie in het Amerikaanse bestuur te verwijderen nog niet was aangebroken. Uiteindelijk werd NESARA tot wet gemaakt en nu is het de tijd om die toe te passen. We danken jullie zoals eerder voor jullie fantastische energie die deze nobele zaak geweldig helpt. Sinds de 90-er jaren werden onze welvaartsfondsen verbonden aan de formele aankondiging van deze nieuwe NESARA-republiek. Onze intentie is ervoor te zorgen dat deze fondsen tot een geweldige zuivering leiden van de nieuwe Amerikaanse republiek en diens gelijken over de gehele aardbol. Halleluja! Halleluja! Halleluja!
 
 

Een nieuw toenemend bewustzijn vind binnenin jullie plaats. Het is het moment om de zuivering van de leugens en falsificaties die het duister lange tijd heeft gebruikt om jullie te manipuleren, te beginnen. Dit proces zal een ander niveau bereiken wanneer de vloot eindelijk landt en jullie kennis nemen van de geschiedenis van Agartha. Deze openbaringen gaan de manier waarop jullie je oorsprong beschouwen veranderen wanneer jullie tot in detail leren hoe Gaia geboren werd en waarom ieder van ons geleidelijk als kolonisten kwamen om de uitverkoren landvoogden van deze zeer gewijde bol te worden. Onze lange relatie met Gaia’s walvissen en dolfijnen zal eerst door ons aan jullie worden verteld en daarna door onze mentoren. Veel zal worden bespoedigd wanneer deze nieuwe besturen eenmaal op hun plaats zijn. Velen van jullie hebben nog steeds geen idee hoe deze paar gebeurtenissen jullie concept van deze realiteit zo enorm gaan veranderen. We kijken er naar uit om vrij onder jullie te verkeren en tezamen een prachtig en ongerepte nieuwe realiteit te creëren.
 
Vandaag vervolgden we onze rapportage omtrent de situaties die door het Licht worden opgelost. We verwachten volledig dat jullie heel binnenkort gebeurtenissen zullen zien die de veranderingen creëren die we lange tijd met jullie hebben besproken. We vragen jullie daarom dit nieuwe Licht te behouden en jullie komende nieuwe bestuur en een nimmer eindigende welvaart te verwelkomen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
 
 


Reacties

 

Ann Albers en de Engelen

“Iedereen Houdt Je op het Pad”

4 Juni 2016

 
Het is gemakkelijk om van diegenen te houden die liefdevol en vriendelijk zijn. Het is niet zo gemakkelijk om van diegenen te houden die je pijn, verontwaardiging, kwaadheid, angst en verdriet triggeren. Desalniettemin, dienen zelfs de dichtere, meer duistere, en onaangename zielen een doel in je leven.
Hun gedragingen mogen een reflectie zijn van iets dat jij jezelf aandoet, of een oproep om vriendelijker en meer liefdevol voor jezelf te zijn. Ben jij omringd door kritische individuen? Misschien weiger je om jezelf vriendelijk te accepteren. Ben je omringd door diegenen die kwaad en onbeschoft zijn? Misschien ben je kwaad en moet je eenvoudig leren gezonde grenzen in te stellen, of beter voor jezelf te zorgen. Misschien leer je om weg te gaan van mensen en situaties die kwetsen/pijn doen. Behandelen anderen jou met minder dan respectvolle gedragingen? Respecteer jij jezelf voldoende om weg te gaan van dezen?

Dierbaren, wanneer iemand kwetsend is, kijk hiernaar en zeg tegen jezelf…
“Hoe onderstreept het gedrag van dit individu een noodzaak om meer van mezelf te houden, om meer respectvol voor mezelf te zijn, of om mezelf vriendelijker te behandelen?”
“Wat heb ik nodig om binnenin mezelf te veranderen? Wat voor gedragingen moet ik veranderen om ofwel een wens voor meer liefde te communiceren, om weg te gaan van liefdeloze gedragingen, of om voldoende van mezelf te houden om te vermijden toe te staan dat hun onvriendelijkheid mij door elkaar schudt?”
“Hoe kan ik deze omstandigheden gebruiken om mezelf te motiveren om grotere Liefde en zegeningen in mijn leven te creëren”
 

Iedereen dient een doel in je leven, dierbaren. De vriendelijke mensen helpen je op je pad, en de minder-dan-vriendelijke laten je ofwel zien waar je van je pad van Liefde en Vreugde afgedwaald bent, of waar je niet wilt gaan!
Zegen hen allemaal, en bedank hen, al is het alleen maar van ziel-naar-ziel, want in waarheid, helpt iedereen op deze Aarde jou bij het ontdekken en creëren van meer Liefde in je leven.

God Zegent Jullie! Wij houden heel veel van jullie.

-- De Engelen


****


Boodschap van Ann

Hallo Iedereen,

Gedurende de laatste paar zomers, heb ik het vermeden om er lopend op uit te trekken in het bos om een echte alledaagse reden. Ik ben vreselijk allergisch voor poison oak/giftige eik! (een plant die hoofdzakelijk in West/Noord Amerika voorkomt, en jeuk en allergische eczeem veroorzaakt) Een paar jaren geleden, na verscheidene pijnlijke oncomfortabele uitbraken gehad te hebben, besloot ik om er gewoon helemaal van weg te blijven.

Dit jaar, echter, hunkerde ik naar mijn zomertijd wandeltochten. Ik besloot om de angst terzijde te zetten, een lange broek te dragen, en eenvoudig zeer zorgvuldig te zijn om op het pad te blijven.

Met de woorden van de engelen,”Natuurlijk kan je wandelen Ann. Blijf gewoon bewust … en blijf op het pad!” lachte ik. De engelen verspillen nooit een kans om mij een levensles te geven. Blijf bewust en blijf op het pad … goede woorden voor de zomerse wandeltochten, en voor het leven!

Dus toen ik erop uit trok op mijn eerste zomertijd boswandeling in jaren, vertelde ik de poison oak, “Ik houd niet van je maar ik zal je respecteren. Ik zal op het pad blijven. Blijf jij ook alsjeblieft waar je thuishoort!” Natuurlijk ging alles gewoon goed!

Ik miste de metafoor niet. Ik was het gewoon om onvriendelijke mensen toe te staan mij het bos van hun ellende in te trekken, in plaats van op mijn “pad” van vreugde te blijven. Gewoonlijk stond ik kwade mensen toe om me in/naar woordenwisselingen te trekken, in plaats van op het “pad” van mijn waarheid te blijven. Gewoonlijk stond ik kritische mensen toe om me in/naar het struikgewas te trekken van verwarring, in plaats van trouw te blijven aan mijn innerlijke kompas.

Op een bepaalde manier, diegenen die erop staan om chronisch kwaad, angstig, kritisch, oordelend en onvriendelijk te zijn, zijn zoals poison oak. Het is een prachtige plant, en zij zijn prachtige zielen.

Poison oak heeft een recht om te zijn, en heeft een doel in het bos van het leven, en aldus doen zij dat. Terwijl wij allemaal onze momenten hebben, en soms onze meer donkere seizoenen van het leven en de groei, als een persoon kiest om kwaad, angstig, kritisch, oordelend en onvriendelijk te blijven, zonder echt om hulp te zoeken, hebben zij een recht om dat aldus te doen … en om de ziel-niveau lessen te leren die daarbij komen.

Ik heb echter een recht om liefdevol, vreugdevol en vriendelijk te zijn, en om het goede in het leven te verwachten. Om voor ons in vrede te co-existeren, moet ik bewust en op mijn pad blijven

Praktisch gesproken, als ik probeer om een vriendelijke en liefdevolle wisselwerking te creëren met deze individuen, en ik kan dat niet, creëer ik goede grenzen door, hen met rust te laten, voor hen te bidden en hen Licht te sturen. Ik vraag God om “hun zielen te verlichten en te verheffen wanneer zijn open en gereed zijn”.Hier zijn een paar aanwijzingen om “je op je pad te houden” wanneer iemand probeert om diens “gif” met je te delen…

1. Herinner je, dat je beide het recht hebt om te zijn
Zij kunnen negatief zijn. Jij kunt positief zijn. Je hoeft hen niet te veranderen en zij zouden niet toegestaan moeten worden om jou te beïnvloeden. Luister naar hun perspectief, erken het, bedank hen voor het met je te delen, maar blijf rustig gecentreerd in je eigen, meer liefdevolle, waarheid.

2. Denk eraan … Gif is niet persoonlijk
Als iemand kritisch, gemeen, of geniepig is, gaat het niet over jou. Zij zijn kwetsend en proberen om hun pijn te delen. Ik bid voor hen en omring hen met Licht. Denk aan deze zinsnede … “Jouw onvriendelijkheid gaat niet over mij.” Je hoeft het niet hardop te zeggen. Onthoud het en denk het wanneer iemand niet aardig is.

3. Vermijd het Gif als je kunt
Als je al weet dat iemand negatief of gemeen gaat zijn, tenzij je in hun buurt moet zijn, vermijd hen dan. Terwijl dat overduidelijk klinkt, leidt medelijden ons soms naar onszelf in giftige situaties te plaatsen. Mededogen - begrijpen dat de levensreis niet altijd gemakkelijk is, en dat iedereen aan het leren is en diens best doet - is prachtig. Medelijden - je spijtig voelen voor iemand alsof zij niet een krachtige ziel zijn, hier om te leren en te groeien - is dat niet.

4. Absorbeer het Gif niet
Er is een fout denkbeeld dat als je bij iemand in de buurt bent die negatief is je het moet voelen. Je hoeft dat niet … Hier zijn een paar extra trucs om te vermijden “het gif in te nemen”.

Stuur hen Liefde - verbeeld je dat je Licht uit jou uitstraalt, hen omhelst, hun aura met Licht vult.

Voer het af - Richt je hand naar de vloer en heb de bedoeling om wat voor negativiteit dan ook dat op jou gericht werd in de grond te trechteren. Ga naar buiten, plaats je voeten in stromend water, enz. Gebruik de natuur of een intentie om hun negatieve, statische energie naar de grond af te voeren.

Denk eraan, zij zijn jou… - In de diepere mystieke begrippen, zijn wij allen één … zij zijn een deel van je menselijke familie, verloren in onbegrip en een eenzaam gevoel van ongeliefd te zijn. En hoewel je niets met hen te maken hoeft te hebben, kan jij je ogen sluiten en dit herhalen … “Ik houd van jou. Ik ben jou. Kom in mijn Licht…” Ofwel zullen zij transformeren, jou alleen laten, of je houding zal verschuiven om meer vreedzaam in hun buurt te zijn.

En … als al het andere faalt, en je voelt dat je het gif ingenomen hebt, ga naar buiten, neem een Epsomzoutbad, of plaats enig zout in de douche. De natuur voedt en reinigt, en zout water reinigt de aura.
Boven alles, zoals de engelen ons eraan herinneren, probeer om de “poison oak” mensen en gedragingen in je leven als een geschenk te zien. Zegen hen en leer van hen. Zij dagen ons echt alleen maar uit om bewust en op het pad te blijven van Liefde en Vreugde!
Ik houd van jullie allemaal!
Ann

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/Reacties
Jullie Staan op de Voorgrond van een Vreugde Revolutie
6 Juni 2016 / Brenda Hoffman

 


Dierbaren,

Jullie leven staat op het punt om gemakkelijker te zijn dan jullie gedurende eonen gedroomd hebben mogelijk te zijn. Want jullie hebben zoveel opgeruimd, inclusief dat van de afgelopen paar weken, dat jullie niet langer jullie vreugde hoeven te vertragen.

Natuurlijk, velen van jullie denken, “Wat aangaande dit dilemma?” of, “Mijn Aarde droom creatie is onmogelijk”. Aldus is het dat jullie aan het proberen zijn om jullie vreugde te vertragen, hoewel iets dergelijks niet langer meer mogelijk is.
Waarom zou wie dan ook jou in/naar deze Nieuwe Aarde volgen, de Nieuwe Jij als je leven weinig anders is dan hun 3D levens? Als dagen, maanden of jaren van opruiming hen weinig anders aan zou bieden dan de bevrediging van een taak goed uitgevoerd. Waar zijn de beloningen? Waar is de tevredenheid van te weten dat zij kunnen creëren wat zij willen wanneer zij het willen, als de wortel ergens in de nevelige toekomst blijft?

Aldus is het dat wij van de Universums nu extra energieën naar de Aarde sturen, om jullie te helpen iedere laatste overblijfsel van de creaties van angst te verwijderen die deel van jullie wezen blijven uitmaken. (zie de grafieken onderaan deze boodschap)

Deze energie uitbarstingen focussen op vreugde en creatie, niet op het opruimen. Iets dat zeer nieuw is voor jullie allemaal die op de voorgrond staan. Want hoewel jullie gedurende maanden begrepen hebben dat jullie aan het opruimen waren om vreugde te bereiken, ging jullie wezen meer over jezelf te ontdoen van herinneringen die jullie vreugde kortwiekte. Nu zijn de Universele energieën ontworpen om jullie vreugde te verbeteren en derhalve, de creatie vaardigheden.

Wij ontdekten, dat hoewel het opruimen uitermate voordelig was, dat het opruimen voorbij de angsten aanmoedigde over jullie heen te spoelen in plaats van jullie vreugde te verhogen. Aldus is het dat wij ons ontwikkelden, zoals jullie dat hebben gedaan, om jullie aan te moedigen dat vreugde bovenaan in jullie gedachten en geloof processen moet zijn.

Net zoals voor jullie waar was, waren wij er niet zeker van wat er voorbij was aan het verhuizen van de Aarde naar 5D. Aldus is het dat wij, en jullie, ontdekten dat hoewel opruiming na opruiming belangrijk is, het voelen van vreugde belangrijker is voor jullie evolutie. Want jullie hebben je aangepast aan het opruimen van de angsten, maar hebben nog niet veel energie toegewijd aan het opeisen van jullie vreugdes. Het is voor jullie tijd om dat aldus te doen.

Natuurlijk, er zouden een paar angsten nog steeds verborgen kunnen zijn in de diepste uitsparingen van jullie wezen. Maar deze verborgen angsten - zo klein als zij zijn - zullen niet langer jullie vreugde uitwissen dan dat de kleine vreugdes diep binnenin jullie verborgen gedurende eonen, jullie angsten uitwisten.
Het is tijd om verder te gaan - om volledig jullie vreugde op te eisen. Dus verschuiven wij onze focus van het helpen van jullie om jullie angsten op te ruimen - naar volledig van de 5D te zijn door jullie vreugdes op te eisen.

Sommigen van jullie vragen zich af hoeveel wij terug kunnen bezorgen anders dan jullie te informeren om jullie vreugde op te eisen. Vertelt die vraag jullie niet hoe beperkt jullie kennis van vreugde is? En brengt het niet het kleine deel van jullie vele aardse levens tot uitdrukking waar vreugde opgeëist werd - inclusief deze?

Jullie weten dat angst een monumentaal onderwerp met vele aspecten is. Maar vreugde schijnt een klein onderwerp te zijn met één aspect - je vreugdevol voelen.

Angst wordt besproken in termen van hoe jezelf van angst te ontdoen, hoe de angsten die je hebt op te eisen, hoe minder angstig te zijn, hoe niet de angst in jezelf en anderen aan te moedigen en ga zo maar verder. Maar vreugde?
Hoe kan je informatie creëren over het opeisen van vreugde anders dan jullie te vertellen om het op te eisen? Aldus is het dat wij zullen beginnen jullie vreugde repertoire op te bouwen, zodat in de nabije toekomst, jullie expressies van vreugde, toegangspunten, en creaties net zo groot zullen zijn als jullie angst stukjes eens waren.

Misschien denk je dat jij je angst stukjes gedurende eonen opgebouwd hebt, en dat het niet mogelijk is voor jou om hetzelfde met vreugde te doen in één levensspanne.

Aldus is het dat jullie je eerste vreugde wonder adresseren. Dat jullie wezen net zo bezield kan zijn met vreugde als het eens was met angst. En die vreugde zal zich over de gehele globe heen verspreiden op manieren die jullie niet kunnen visualiseren.

Jullie staan op de voorgrond van een vreugde revolutie. En als zodanig, stemden jullie ermee in om de “proefkonijnen” te zijn van deze overgang. Wat ons geholpen heeft, en derhalve jullie, om halverwege van richting te veranderen van het opruimen van angst naar het zijn in vreugde.
Jullie staan op een nieuw kruispunt dat jullie zal leiden naar vreugde, vreugde of vreugde.

Jullie zijn de angst-hoek gepasseerd vanwege jullie zware werk om dat aldus te doen. En omdat jullie en wij opgemerkt hebben dat het doorgaande opruimen van angst jullie niet voorwaarts beweegt, maar in plaats daarvan jullie aanmoedigt te zwelgen in Oude Tijdperk angsten die weinig fundament hebben in jullie nieuwe werkelijkheid, het aldus is dat vreugde de focus is van alle toekomstige kanalen voor jullie, met jullie en door jullie.

Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:http://www.LifeTapestryCreations.com

Stijging van de Liefdesenergie van 6 en 7 Juni 2016
Reacties
Awards en mooie dingen.
 

amensamenpuntnlaward.jpg picture by amensame

 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl